Illustration av Ester Eriksson.

Allt om namnförslaget

Svenska Tecknares styrelse har föreslagit ett namnbyte för föreningen, och även involverat medlemmarna i processen. Här sammanfattar vi nuläget och bakgrunden till namnförslaget.

Frågan om ett eventuellt nytt namn för Svenska Tecknare kommer att tas upp på ett extra årsmöte i höst. Från början var tanken att ta upp frågan på det ordinarie årsmötet i maj, men då flera medlemmar uttryckt att de vill ha mer tid för information och diskussion har styrelsen beslutat att senarelägga beslutet så att alla ska ha tid och möjlighet att sätta sig in i frågan.

Vi kommer inom kort att bjuda in till en serie samtal och möten för att diskutera namnfrågan ur olika perspektiv.

Ett nytt namn
Frågan om Svenska Tecknares namn har diskuterats länge i föreningen. Svenska Tecknare grundades 1955, och på 1980-talet välkomnades grafiska formgivare som medlemmar och därefter har animatörer och serietecknare tillkommit.

Ur stadgarna:

§ 1 Föreningens uppgift

Föreningen Svenska Tecknare är en facklig organisation för landets yrkesverksamma illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen i juridiskt, ekonomiskt och ideellt hänseende. Föreningens syfte är att utveckla och stärka medlemmarnas ekonomiska och juridiska intressen samt att förbättra villkoren för yrkesverksamma utövare inom bild och form.

Som ett resultat av omvärldsanalysen som genomfördes 2021 föreslog styrelsen hösten 2021 att föreningen byter namn till ett som reflekterar hela medlemskåren.

De viktigaste anledningarna till ett namnbyte är följande:

  • Omvärldsanalysen, som visar att många både illustratörer och grafiska formgivare inte anser att Svenska Tecknare är representativt för dem.
  • Vårt arbetsfält är under förändring och föreningen måste anpassa sig därefter för att fortsatt vara relevant.
  • Upphovsrätten försvagas och arvoden blir allt sämre. Fler behöver värna och ha kunskap om upphovsrätt, skäliga villkor och avtal. Därför behöver föreningen få fler medlemmar. Ett nytt, bredare namn som fungerar som ett paraply för alla yrkesidentiteter ökar föreningens möjligheter att locka fler medlemmar. Omvärldsanalysen visar att det idag finns cirka 13 000 personer som jobbar med illustration, grafisk formgivning samt animation/digital design/speldesign (Källa: Statistiska Centralbyrån). Svenska Tecknare har idag 1 700 medlemmar.
  • Ekonomi. Svenska Tecknares verksamhet finansieras primärt med medel från Bonus Copyright Access. Det är sårbart för föreningen att vara beroende av dessa bonusmedel. Exempelvis minskar intäkterna 2022 med 1,5 miljoner på grund av ny statistik som visar att illustration kopieras mindre inom högskolan. Dessutom måste bonusmedlen komma alla upphovspersoner till del, inte bara medlemmar. För att kunna utveckla den medlemsexklusiva verksamheten behöver föreningen få fler medlemmar.
  • Höja rösten. Svenska Tecknare har en kommunikativ strategi att ta plats i den allmänna debatten. Det senaste året har arbetet varit framgångsrikt med flera inslag i dagspress och etermedia. Svenska Tecknare som avsändare missuppfattas dock ofta i dessa sammanhang då många tror att vi är en förening för svenska konstnärer.

Hur har namnförslaget tagits fram?
Svenska Tecknares styrelse har föreslagit att föreningen byter namn till Förbundet Visuella kreatörer. Här kan du läsa mer om processen som lett fram till namnförslaget.

Bland de förslag som kom in från medlemmarna innehöll hälften antingen visuell eller kreatör i någon form. Visuell kreatör är ett samlingsnamn som redan används för att beskriva våra olika yrkesidentiteter. Ordagrant betyder det någon som skapar visuellt, vilket är en passande beskrivning på Svenska Tecknares medlemskår. Det visuella har hög status i samhället, och det är något föreningen arbetar för att våra yrkesgrupper också ska ha.

Styrelsen vill även byta benämning från förening till förbund för att förtydliga Svenska Tecknares fackliga inriktning.

Enkät om namnförslagen
I början av året bjöds alla medlemmar in att svara på en enkät om de olika namnförslagen. Hann du inte svara?  Vi har öppnat upp enkäten igen så att alla som vill kan svara. Här hittar du enkäten.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.