Illustration: Kalle Johansson

Svenska konstnärer och kulturskapare i upprop för klimatet

De senaste åren har prövat oss hårt. Världen har skakats av en skoningslös pandemi, vi befinner oss i en säkerhetspolitisk kris och vi bevittnar förödelsen i Ukraina. Samtidigt pågår en ständigt eskalerande klimatkris, som hamnar i skymundan i valdebatten. Därför går svenska konstnärer och kulturskapare nu samman i ett upprop för klimatet och vädjar till politikerna att inför valet lägga större fokus på klimatfrågan: Klimatkrisen måste prioriteras som valfråga.

Konst och kultur både speglar och ifrågasätter samtiden och omvärlden. Det ingår i konst och kulturskapares uppgift att berätta om det vi ser och upplever. Nu ser vi hur världen närmar sig den kris som forskarna anser vara förödande och nästintill oåterkallelig. Detta trots att både kunskap och lösningar finns sedan länge. Som konst- och kulturskapare kan vi inte blunda.

Illustration: Kalle Johansson

Vi hör att Sverige inte kommer att kunna uppfylla sin del av Parisavtalet med det uppsatta 1,5-gradersmålet, i stället är vi på väg mot en obeboelig värld. Serieskaparen Kalle Johansson gestaltar i sin serie ”I början var jag väldigt arg”, en uppvärmd planet. Det är ett fasansfullt framtidsscenario. I en sådan värld finns inte plats för kultur och konst.

När kulturen och konsten är som bäst fungerar den som ett samhällskitt – ett samhälleligt lim. Nu ser vi hur konsten och kulturen i förlängningen hotas. Vi författare, konstnärer, illustratörer och grafiska formgivare uppmanar er beslutsfattare, att agera och genomföra långsiktiga och gemensamma lösningar för klimatet utifrån forskningens hänvisningar.

Illustration: Kalle Johansson

Vi ser att ansvaret för klimatfrågan inte längre kan ligga på individnivå. Politiken måste vägleda oss. Coronapandemin visade att vi – både på individnivå och samhällsnivå – kunde förändra våra beteenden på sätt vi inte trodde var möjliga. Kulturarbetarna drabbades hårt av pandemin och många av oss har behövt hitta nya sätt att arbeta. Trots de stora begränsningar som restriktionerna innebar gick samhället samman och gjorde det som krävdes för att begränsa smittspridningen. Många såg också något positivt komma med det nya sättet att leva. Precis som under pandemin har vi inget val – klimatomställningen kräver uppoffringar från oss alla!

Vi måste förändra vårt sätt att leva och uppmanar därför våra folkvalda att visa vägen för ett hållbart samhälle. Gör klimatet till en prioriterad fråga – inte bara för att värna konsten och kulturen utan för att bevara samhället i stort.

Några av de konstnärer och kulturskapare som skrivit under uppropet:

Bigert & Bergström, konstnärer
Inger Edelfeldt, författare
Ernst Billgren, konstnär
Kent Wisti, bildkonstnär, satiriker och präst
Jonna Bornemark, författare, filosof och professor
Stina Wirsén, illustratör, författare och konstnär
Magnus Bard, illustratör
Emma Adbåge, författare och illustratör
Lisen Adbåge, bilderbokskonstnär

Hela listan på undertecknare hittar du här.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.