Ordförande Josefine Engström. Foto: Anneli Nygårds

Öppet brev till kulturminister Parisa Liljestrand

För att garantera ett rikt kulturliv och en levande kulturbransch måste de sociala och ekonomiska villkoren för bild- och formskapare stärkas. Därför är det glädjande att den nya regeringen i regeringsförklaringen lyfter fram behovet av att stärka kulturskapares villkor.

Svenska Tecknare vill uppmana regeringen att fortsätta det viktiga politiska arbetet med att förbättra grundläggande villkor för kulturskapare som påbörjats de senaste åren.

Som medlem i KLYS, den samlade rösten för kulturskapare i Sverige, står Svenska Tecknare bakom KLYS valprogram ”För ett starkt kulturliv på demokratisk grund”

Ur valprogrammet vill Svenska Tecknare särskilt uppmana till att:

Stärka kulturen och kulturskapares villkor, bland annat genom att fullfölja flera av förslagen i återstartsutredningen (SOU 2021:77), till exempel att anslå ytterligare medel via Konstnärsnämnden och Författarfonden för olika typer av stipendier och stöd till kulturskapare. Behoven av återstartsmedel och medel som kompenserar för den skenande inflationen kommer att kvarstå under flera år.

Stärka upphovsrätten för kulturskapare, bland annat genom att se till att EU:s upphovsrättsdirektiv genomförs på så sätt att upphovspersoner och utövare får rätt till skälig, lämplig och proportionerlig ersättning när deras verk används i olika sammanhang, samt rätt till insyn i hur deras verk används och vilka intäkter de genererar. De förslag som nu tagits fram har brister (se regeringens prop. 2021/22:278 samt utredningen SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt?)

Säkra social trygghet för alla kulturskapare bland annat genom att se till att det blir enklare att få en rättvis sjukpenning beräknad där samtliga inkomster räknas in i den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), inklusive stipendier. Gärna fler långtidsstipendier under förutsättning att de görs SGI-grundande. I den pågående utredningen som socialdepartementet tillsatt på området kan denna fråga få sin lösning. Kulturdepartementet bör därför ge aktivt stöd i denna riktning.

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen verksamma inom fältet. Vår vision är en värld där illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare har hög status med rimliga ersättningar och villkor, där såväl yrkeskompetens som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras.

Svenska Tecknare ser fram emot samtal med kulturministern och att bidra till att garantera ett levande kulturliv genom förbättrade sociala och ekonomiska villkor.

Bästa hälsningar

Josefine Engström ordförande Svenska Tecknare

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.