Allt om namnförslaget

Svenska Tecknares styrelse har föreslagit ett namnbyte för föreningen, och även involverat medlemmarna i processen. Här kan du läsa om bakgrunden till namnförslaget.

Bakgrund
Frågan om Svenska Tecknares namn har diskuterats länge i föreningen. Svenska Tecknare grundades 1955, och på 1980-talet välkomnades grafiska formgivare som medlemmar och därefter har animatörer och serietecknare tillkommit.

Förslaget om att byta namn bottnar i att föreningen inte bara representerar tecknare och att föreningens namn bör reflektera alla medlemsgrupper. Namnförslaget ”Förbundet Visuella kreatörer” har tagits fram utifrån de förslag som föreningens medlemmar skickade in hösten 2021. I enkäten svarade hälften att de tyckte att ett nytt namn skulle innehålla ”visuell” eller ”kreatör”. Visuell kreatör är ett paraplynamn som redan används för att beskriva alla yrkesgrupper föreningen representerar. Det används exempelvis av vår systerorganisation Illustratörcentrum 

Här nedan kan du ta del av resultatet av enkäten. Klicka på respektive namn för att komma till resultatet för de olika namnförslagen.

 1. Bild- och formskapares förbund (BOF)
 2. Visuella Förbundet (VIS)
 3. Förbundet för visuella yrkesutövare (VIS eller VY)
 4. Förbundet för illustration och design (ILDE)
 5. Visuella kreatörers förbund (VIS)
 6. Kommentarer

Här kan du läsa mer om hur namnförslaget tagits fram.

Anledningar till att styrelsen föreslagit ett namnbyte

 • Omvärldsanalysen som genomfördes våren 2021 visar att många både illustratörer och grafiska formgivare inte anser att Svenska Tecknare är representativt för dem.
 • Demokrati – föreningens namn bör reflektera alla medlemsgrupper.
 • Vårt arbetsfält är under förändring och föreningen måste anpassa sig därefter för att fortsatt vara relevant.
 • Upphovsrätten försvagas och arvoden blir allt sämre. Fler behöver värna och ha kunskap om upphovsrätt, skäliga villkor och avtal. Därför behöver föreningen få fler medlemmar. Ett nytt, bredare namn som fungerar som ett paraply för alla yrkesidentiteter ökar föreningens möjligheter att locka fler medlemmar. Omvärldsanalysen visar att det idag finns cirka 13 000 personer som jobbar med illustration, grafisk formgivning samt animation/digital design/speldesign (källa: Statistiska Centralbyrån). Svenska Tecknare har idag 1 700 medlemmar.
 • Ekonomi. Svenska Tecknares verksamhet finansieras primärt med medel från Bonus Copyright Access. Det är sårbart för föreningen att vara beroende av dessa bonusmedel. Exempelvis minskar intäkterna 2022 med 1,5 miljoner på grund av ny statistik som visar att illustration kopieras mindre inom högskolan. Dessutom måste bonusmedlen komma alla upphovspersoner till del, inte bara medlemmar. För att kunna utveckla den medlemsexklusiva verksamheten behöver föreningen få fler medlemmar.
 • Höja rösten. Svenska Tecknare har en kommunikativ strategi att ta plats i den allmänna debatten. Det senaste året har arbetet varit framgångsrikt med flera inslag i dagspress och etermedia. Svenska Tecknare som avsändare missuppfattas dock ofta i dessa sammanhang.
 • Att använda ”förbund” i namnet förtydligar föreningens fackliga verksamhet.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.