Marcela Contardo, förbundsjurist. Foto: Jenny Gustafsson.

Frågor och svar om nya upphovsrättslagen

Från och med den 1 januari 2023 gäller en ny upphovsrättslag i Sverige. Svenska Tecknares jurist Marcela Contardo sammanfattar och reder ut på vilket sätt lagen påverkar yrkesverksamma inom bild- och formområdet. Bland annat handlar det om ökade rättigheter och avtal som kan ge skäligt betalt.

Först och främst, varför är det viktigt berätta om uppdateringarna i upphovsrättslagen?
– För att de påverkar upphovspersoners möjlighet att få betalt, att hantera sina rättigheter och få information om hur verken faktiskt används.

På vilket sätt kommer lagen få konsekvenser för Svenska Tecknares yrkesgrupper? Kan du ge några konkreta exempel?
– Vi har pratat om det förut men säger det igen, att vi gläder oss väldigt åt den nya § 29 som säger att nu har du rätt att få skäligt betalt när du licensierar ditt verk till en aktör (läs: bolag, förlag, etc.) som tänker använda det i förvärvsverksamhet. Obs! Du har också rätt att få skälig ersättning från aktören i efterhand om det visar sig att du fått alldeles för lite ersättning i förhållande till de intäkter som aktören ”dragit in” på exploateringen av verket.

Marcela Contardo. Foto: Jenny Gustafsson.

Dessutom har du rätt till information om hur ditt verk använts under året och vilka intäkter som genererats. Med de nya bestämmelserna har också organisationer som företräder visuella kreatörer helt andra möjligheter att sluta avtal med bland annat plattformar och tjänsteleverantörer (läs: Google, Facebook med flera) på internet. Avtal som väntas kunna generera rimliga ersättningar till er upphovspersoner där ute.

Vilka utmaningar ser du närmast?
– Vi i branschen behöver börja prata med och närma oss varandra. För att lagstiftningen ska få genomslag på branschpraxis så snart som möjligt krävs att man nu anstränger sig efter bästa förmåga, att avtal anpassas där sig bör och att administrativa rättighetssystem uppdateras. Svenska Tecknare föredrar dialog framför domstolsavgöranden och hoppas på att hinna träffa såväl förlag som andra stora uppdragsgivare under våren för att prata.

Någon annan utveckling som du ser framöver?
– Jag tror också att vi kommer att gå emot mer ordentliga avtal. Nu blir avtalsingresser, det vill säga inledningen i avtalen viktigare än tidigare. Här kan man nämligen förtydliga förhållanden som föreligger när ett avtal ingås, till exempel vem beställaren ”är” och inom vilken sektor den verkar. Sådana förhållanden påverkar en senare bedömning om huruvida en ersättning är skälig eller inte.

Innebär den nya lagen nya mallar och rekommendationer?
– Så klart vill vi föregå med gott exempel. Det gör att vi vill se över även vårt interna material nu under 2023. Hur uttrycker vi oss i mallavtal till exempel? Vad kan förbättras? Jag och Lisa Engström, Svenska Tecknares arvodesrådgivare, har ju redan innan tjatat enormt om rimlighet och bärighet i upphovsrättsliga uppdragsavtal. Nu har vi fått vatten på vår kran.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.