Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Foto: Anneli Nygårds.

Debatt: Vi vägrar ange våra medmänniskor!

Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström skriver på ETC Debatt den 1 juni 2023. Svenska Tecknare värnar om biblioteken som en öppen och demokratisk plats. Vår ordförande skriver att bibliotikarier inte ska tvingas ange personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som är förslaget i Tidöavtalet. ”Biblioteken uppfattas som trygga och kravlösa platser av besökarna och låntagarna. Platser du söker dig till vid oro och kris. Låt dem fortsätta att vara det”.

Läs debattartikeln på ETC.

”Enligt Tidöavtalet ska anställda vid kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att offentliganställda som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att kontrollera personens lagliga rätt att vistas i Sverige.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) vänder sig mot att lagförslaget skulle vara ett uttryck för ett angiverisamhälle. Hon menar att det handlar om offentliganställda i sin tjänsteutövning.

Men det är inte bibliotekspersonalens uppgift att ange och utlämna bibliotekets besökare. Enligt Bibliotekslagens andra paragraf ska bibliotekens ändamål vara att ”biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla”.

Bibliotekarien arbetar med att organisera medier, söka efter information, värdera olika informationskällor och förmedla information och kunskap. I uppgifterna ingår inte att utröna om bibliotekets besökare är papperslösa för att sedan rapportera vidare.

Biblioteken uppfattas som trygga och kravlösa platser av besökarna och låntagarna. Platser du söker dig till vid oro och kris. Låt dem fortsätta att vara det!

Alla vi som förmedlar och skapar litteratur gör det för att värna demokrati, mellanmänsklig förståelse och kontakt med allt det i vår omvärld som är fyllt av sorg, glädje, kunskap och bildning. Angiveri är så långt ifrån litteraturens uppgift och mening man kan komma.

Vi vägrar ange våra med­människor!”

/Josefine Engström
Illustratör, ordförande i Svenska Tecknare
Grethe Rottböll
Författare, ordförande i Sveriges Författarförbund
Patrik Schylström
Bibliotekarie, medlem av Biblioteket anger inte

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.