Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Foto: Jenny Gustafsson

Svenska Tecknares AI-hållning får politiskt genomslag

Svenska Tecknares AI-hållning har fått politiskt genomslag. Efter att föreningen uppmanat landets beslutsfattare att reglera generativ AI har nu en motion med grund i Svenska Tecknares förslag, lämnats in till riksdagen.

Nyligen publicerade Svenska Tecknare en officiell hållning om hur generativ AI bör tolkas upphovsrättsligt. Hållningen presenterades i en debattartikel i Dagens Nyheter. I den uppmanades svenska politiker att agera för kulturens och konstens överlevnad genom en reglering av generativ AI – något som också resulterade i stort medialt genomslag. Nu har uppmaningen också fått politiskt gehör. Genom miljöpartiets Amanda Lind har Svenska Tecknares AI-hållning återgetts i en motion till riksdagen.

I motionen Säkra upphovsrätten i ljuset av AI (2023/24:1522) lyfts bland annat att lagstiftningen behöver ses över för att säkra upphovspersonernas och de utövande konstnärernas rättigheter, i ljuset av utvecklingen inom AI. Motionen föreslår även att en utredning omgående bör tillsättas för att se över lagstiftningen.

– Det är uppmuntrande och bra att politiker lyssnar på oss och framför allt en viktig hörnsten i Svenska Tecknares arbete med att tillvarata och stärka visuella kreatörers rättigheter, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

I motionen tas det även upp att arbetet inom EU behöver påskyndas och att Sverige bör agera pådrivande där. Den framhåller också att man bör se till att agera för att skydda det fundamentala värdet av det mänskliga skapandet och säkra förutsättningarna för kreativa kulturskapare i Sverige och världen över.

– Risken är stor att det konst- och kulturutbud som Sverige stoltserar med försvinner, om inte politikerna värnar det mänskliga skapandet. Här är arbetet i EU avgörande. Sedan återstår det att se hur riksdagen beslutar, säger Josefine Engström.

”Glädjande att Svenska Tecknare har bidragit”

– Motionen ger ett viktigt och starkt signalvärde och det är glädjande att Svenska Tecknare har bidragit till att intensifiera den politiska debatten om kulturen, generativ AI och upphovsrätt, fortsätter Josefine Engström.

Den aktuella motionen kommer lämnas till näringsutskottet som sedan går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen.

På riksdagens webbplats publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd.

Motionen kan läsas här: Säkra upphovsrätten i ljuset av AI (Motion 2023/24:1522 av Amanda Lind m.fl. (MP).

Svenska Tecknares debattartikel på DN Debatt: ”Konsten kan överleva AI – om lagen tolkas på rätt sätt”

Svenska Tecknares AI-hållning: Svenska Tecknares hållning beträffande generativ artificiell intelligens

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.