Prata! är en samtalsserie som genom inbjudna gäster fördjupar frågeställningar och aktuella ämnen kring vårt yrkesutövande och bransch, både på hemmaplan och internationellt.
Samtalen är öppna och gratis för alla och äger rum på regelbunden basis runtom i Sverige.

Från Bokmässan 2015: Fristad

Sverige har idag flest fristäder för förföljda författare och konstnärer i världen. Idag finns både bildkonstnärer och musiker bland dem som ingår i ICORNs fristadsnätverk, och arbetet fortsätter för att bygga ut systemet ytterligare. Vilka är de stora behoven idag, och hur kan vi arbeta för att stötta kollegor i länder där det råder krig, förföljelse och diktatur?
Hanna Nordell, fristadssamordnare Gävle
Niels Hebert, konstkritiker som sammanställt en rapportbok om yttrandefrihet och konstens villkor
Samtalsledare: Jenny Lindahl, Svenska Tecknare

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.