2021-07-08
nyheter, Medlemsnytt, medlem
Svenska Tecknare har hittills under 2021 ökat sitt medlemsantal med runt 20 procent. Med närmare 1650 medlemmar har föreningen nu... Läs mer
2021-07-08
Medlemsnytt
Svenska Tecknare vill påminna om att kansliet håller helt stängt mellan den 12 juli och den 9 augusti. I inlägget... Läs mer
2021-07-01
Medlemsnytt
Under hösten finns ett antal stipendier som vänder sig till yrkesverksamma inom bild och form och som kan vara bra... Läs mer
2021-07-08
Medlemsnytt, GF – sektionen för grafisk form
Svenska Tecknares sektion för grafisk design/form, förkortad GF, har nya representanter. Sektionen består nu av Pontus Dahlström, Daniela Juvall, Sepidar... Läs mer
2021-07-02
Medlemsnytt, medlem
Förhandlingarna om biblioteksersättningen har nu avslutats. Förutom en höjning av ersättningen med runt 3,5 miljoner kronor för 2022 och 2023,... Läs mer
2021-06-29
Uncategorized, Medlemsnytt
Svenska Tecknare har skickat föreningens verksamhetsberättelse till politiker och organisationer som vi samarbetar med. Svenska Tecknares årsberättelse visar tydligt bildens... Läs mer
2021-06-02
Prata!, Medlemsnytt
I ett nyproducerat poddavsnitt ställer Svenska Tecknare frågan: Vem kan jobba med design och illustration? Deltar i diskussionen gör bland... Läs mer
2021-06-15
Nummer 2021
Den grafiska formgivaren Mahmoud Elhossieny som driver Arabic Cover Design Archive i Kairo, kopplingen mellan trädgård och bildskapande, breddad rekrytering... Läs mer
2021-06-21
Medlemsnytt
Välkommen att titta på andra delen i föreläsningsserien om marknadsföring i sociala medier.  I del två berättar tre kreatörer om... Läs mer
2021-05-19
Medlemsnytt
Lär dig allt om prisuppskattning, hur du skriver offerter eller förhandlar arvode. Ta del av Svenska Tecknares arvodesrådgivare Lisa Engströms... Läs mer
2021-05-31
Medlemsnytt
⁠Nyligen har Svenska Tecknares kansli tillsammans med utövare i branschen förbättrat villkoren för en tävling.⁠ Stiftelsen Expo har efter dialog... Läs mer
2021-05-04
Svenska Tecknare Väst, Prata!, Medlemsnytt, medlem
Välkommen att titta på ett inspirerande Prata! med formgivaren Lotta Kühlhorn. I samtalet berättar Lotta Kühlhorn om sina arbetsprocesser och... Läs mer
2021-06-01
Medlemsnytt, medlem
Titta på föreläsningen med Social Media Lab i efterhand för att få praktiska tips på hur du jobbar med marknadsföring... Läs mer
2021-04-29
Medlemsnytt
Svenska Tecknare har länge arbetat med att förbättra de bristfälliga trygghetssystemen för kulturskapare. Corona har belyst våra behov både för... Läs mer
2021-04-26
Medlemsnytt
Svenska Tecknare har gett Erik Wikberg, forskare och expert inom bokbranschens ekonomiska frågor, i uppdrag att kartlägga hur bild- och... Läs mer
2021-04-09
medlem
Nu presenteras resultatet från en enkät om sjukpenning som gjorts av samarbetsorganisationen KLYS, och som snart skickas till den pågående... Läs mer
Månadsvis uppdateras en ekonomisk lathund med de åtgärder som gäller för tillfället och som berör föreningens medlemmar. Ta del av sammanställningen här. Läs mer
2021-02-04
Medlemsnytt, medlem
En majoritet av Svenska Tecknares medlemmar har förlorat uppdrag, och genom det inkomst, under coronapandemin. Många bildskapare upplever också att... Läs mer