2023-03-24
Medlemsnytt
Våren innebär deklarationstider! Den 13:e april hålls en digital ekonomikurs för medlemmar där civilekonom och redovisningskonsult går igenom deklarationen. Kursen... Läs mer
2023-03-22
Medlemsnytt
Svenska Tecknare utökar medlemserbjudandet med två nya vistelsestipendier. Under våren finns möjlighet för föreningens medlemmar att söka stipendier för en... Läs mer
2023-03-10
Medlemsnytt
Artificiell Intelligent (AI) har blivit vanligare inom visuellt skapande och text. Men vad innebär den tekniska utvecklingen för dig som... Läs mer
2023-03-08
Medlemsnytt
– Svenska Tecknare lanserar praktiskt handbok för yrkesverksamma visuella kreatörer. Rättigheter, skyldigheter, förhandlingar, offerter och fakturor. För kreatörer som arbetar... Läs mer
2023-03-10
Medlemsnytt
Se hit grafiska formgivare och illustratörer! Det finns upphovsrättsersättning att söka för dig som har verk publicerade i böcker, tidningar... Läs mer
2023-03-10
Medlemsnytt, GF – sektionen för grafisk form
Välkommen till grafiska design-sektionen (GF) inom Svenska Tecknares allra första: Lyssna! – en föreläsningsserie om grafisk design. Den 28 mars... Läs mer
2023-02-20
nyheter
Svenska Tecknare stödjer insamlingskampanj initierat av IBBY Sverige (International Board on Books for Young People), för återuppbyggnaden av ukrainska barnbibliotek... Läs mer
2023-02-06
Medlemsnytt
Skriv upp den 16 maj i kalendern för då äger Svenska Tecknares årsmöte 2023 rum. Men redan nu kan du... Läs mer
2023-01-25
Uncategorized
Från och med den 1 januari 2023 gäller en ny upphovsrättslag i Sverige. Svenska Tecknares jurist Marcela Contardo sammanfattar och... Läs mer
2021-11-11
Uncategorized
Fotografer, författare, konstnärer – det är en självklarhet att alla namnges men detsamma gäller inte grafiska formgivare. Hjälp oss att... Läs mer
2021-09-23
Uncategorized
Hur påverkas illustratörer och grafiska formgivare ekonomisk av marknadens förflyttning från analogt till digitalt format och hur påverkas bildens värde... Läs mer