2022-01-13
Medlemsnytt, BUG
Välkommen på ett digitalt samtal med illustratören Carl Johanson torsdagen den 17 februari kl 14:00 i arrangemang av Svenska Tecknares... Läs mer
2021-11-11
Uncategorized
Fotografer, författare, konstnärer – det är en självklarhet att alla namnges men detsamma gäller inte grafiska formgivare. Hjälp oss att... Läs mer
2021-11-25
Uncategorized, nyheter
En enkätundersökning bland yrkesverksamma inom Svenska Tecknares skrå visar att flera är positiva till styrelsens förslag till namnbyte för föreningen.... Läs mer
2021-09-23
Uncategorized
Hur påverkas illustratörer och grafiska formgivare ekonomisk av marknadens förflyttning från analogt till digitalt format och hur påverkas bildens värde... Läs mer
Månadsvis uppdateras en ekonomisk lathund med de åtgärder som gäller för tillfället och som berör föreningens medlemmar. Ta del av sammanställningen här. Läs mer