Bild: Sara Granér

Socialförsäkringsutredning på remiss hos Svenska Tecknare

Cirka 95 % av Svenska Tecknares medlemmar är egenföretagare och det är frågor som är knutna till detta som vi särskilt vill betona i vårt svar på remissen med socialförsäkringsutredningens slutbetänkande.

I mars presenterades den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande. Med anlening av detta kallades det i maj till möte hos KLYS om utredningen. Åsa Anesäter deltog för Svenska Tecknares räkning och fortsättningsvis kommer Karin Ahlin gå på dessa möten. KLYS kommer svara på remissen för utredningen och Svenska Tecknare kommer att ansluta sig till det svaret.

Svenska Tecknare vill särskilt lyfta fram två frågor som är extra viktiga för våra medlemmar. Den första frågan gäller hur man kan anpassa beräkningsgrunderna för SGI (sjukpenninggrundande inkomst) till de som jobbar som frilansare 100 % av sin tid. Den andra frågan handlar om att öka Försäkringskassans kunskap och förståelse för yrkesverksamma kulturskapare genom en specialiserad handläggning, liknande modellen Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Åsa har tidigare skrivit om detta i “Fråga Juristen” under rubriken: “Varför tar inter frilansare ut sjukpenning?” Åsa skriver: “Våra medlemmar har ofta låga nettointäkter på grund av höga omkostnader i verksamheten, vilket resulterar i låg sjukpenninggrundande inkomst. Frilansare tenderar därför att jobba fastän de är sjuka eller åtminstone inte ta ut sjukpenning. Men det här är inte ett olösligt problem. Vi ser att det finns sätt att göra systemet tillgängligt för våra yrkesgrupper, och genom Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS, har vi tillsammans med andra konstnärsorganisationer en stark röst gentemot politiker med makt på området. Under 2014 har vi varit särskilt aktiva eftersom en utredning om sjukförsäkringssystemet pågår.”

Läs hela texten här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.