Illustration: Riber Hansson

Tecknaren Zunar hotas av 43 års fängelse för satirer

I Svenska Tecknares monter på Bokmässan tidigare i höstas pratade kulturjournalisten Niels Hebert och Gävles fristadssamordnare Hanna Nordell om fristadssystemet tillsammans med Svenska Tecknares verksamhetsledare Jenny Lindahl. Förutom att lägga upp samtalet i sin helhet här, publicerar vi även ett utdrag från Heberts rapport om tecknare och yttrandefrihet. Som tillägg till en redan väldigt dyster rapport gick Amnesty i dagarna ut med ett pressmeddelande om Atena Farghadani, en iransk satirtecknare som döms till över 12 års fängelse för sina teckningar.

Rapport från Niels Hebert:

Satirtecknaren Zunar (Zulkiflee Anwar Ulhaque) i Malaysia hotas av 43 års fängelse för sina teckningar som riktar sig mot landets president och inskränkningarna i yttrandefriheten. Rättegången mot Zunar har skjutits upp flera gånger. Enligt senaste uppgifter ska de återupptas i november 2015.
Zunar är en av de 30–tal journalister, oppositionspolitiker och aktivister i Malaysia som greps under det första kvartalet 2015 enligt en lag från 1948 om uppvigling, en kolonial rest från det forna engelska styret. Zunars svar blev ett självporträtt där han kedjad och bunden av lagen fortsätter att teckna (www.zunar.my).
Amnesty International anser att lagen har öppnat ett ”expanderande svart hål” för mänskliga rättigheter som snabbt krymper utrymmet för avvikande uppfattningar och debatt. Zunar har fått internationella pris och på senare tid har Amnesty International och Cartoonists Rights Network International i Washington engagerat sig för honom.
Zunar är en bland miljoner i världens länder som hotas, fängslas eller dödas för att de säger sin mening och Malaysia bara ett exempel på en stat där förtrycket bara tycks öka. I många länder kan det räcka med en tecknad satir, en målning, graffiti, foton eller ett tryck på en T-tröja för att väcka statens vrede.
De som förföljs har inga vapen och skadar eller dödar ingen. De finns över hela världen och är tecknare, bildkonstnärer, performancekonstnärer, rappare, musiker, sångare, poeter, romanförfattare, journalister, bloggare, ståuppare, programledare i tv, arrangörer, kuratorer, lärare, forskare och människorätts- och miljöaktivister.
Attentatet mot den franska satirtidskriften Charlie Hebdo i januari 2015 var ett extremt uttryck för en global kamp mot demokratin och mot alla som fritt vill gestalta egna och andras erfarenheter.

Förtrycket i världen ökar
Organisationerna Reportrar utan gränser, Human Rights Watch, Amnesty International och Freedom House publicerar årligen översikter som beskriver den globala situationen för mänskliga rättigheter. Organisationernas senaste årsrapporter pekar samstämmigt på en rad försämringar. Stater som inskränker mänskliga rättigheter har under de senaste nio åren blivit fler än de som går i motsatt riktning, noterar Freedom House och, enligt Reportrar utan gränser, har informationsfriheten mellan 2013 och 2014 försämrats i två tredjedelar av de 180 länder organisationen undersökt.
Trenderna speglar världens konflikter. Traditionell censur kompletteras med hot, trakasserier för att öka kulturutövares självcensur. Många statsledningar vidtar åtgärder mot terrorism som inskränker de mänskliga rättigheterna. Övervakningen av medborgarna ökar i alla världsdelar. Internet, som är ett kraftfullt verktyg för informationsutbyte och yttrandefrihet, övervakas och censureras i många länder och tjänster som facebook, twitter och instagram förbjuds eller blockeras periodvis i länder världen över.

Vad är diktatorn rädd för?
I Kiev, Istanbul, Aden, Kairo och Hongkong har folkliga protester och ockupationer av gator och torg under senare år skakat om auktoritära och diktatoriska statsledningar. Fredliga ockupanter har utsatts för polisiärt och militärt övervåld för att skrämma människor från att använda sina rättigheter att samlas, demonstrera och uttrycka sin mening. Ockupationerna har också utlöst fruktan på många håll. Sedan ockupationen av Maidantorget i Kiev har Ryssland skärp lagstiftningen som riktar sig mot människorättsförsvarare, journalister, konstnärer, fredliga demonstranter, frivilligorganisationer och bloggare. De forna Sovjetrepublikerna har följt Rysslands exempel.
I närmare hälften av världens länder kan censuren ingripa mot den som anses yttra sig kritiskt i religiösa frågor. Kommer dömande instanser fram till att något förolämpat profeten eller Gud, ”den troende allmänheten” eller religiösa ledare, kan följden bli ett långt fängelsestraff. I Saudiarabien och i Iran finns dödsstraff med på straffskalan för hädelse.
I Ryssland står den djupt reaktionära ortodoxa kyrkans ledare för starkt uttalade moraliska normer, som inbegriper stor känslighet för allt som kan tolkas som “religiöst hat”. Situationen för yttrandefriheten i Ryssland är mörk, inte minst för konsten. Konstnärer, museichefer, kuratorer, lärare och gallerister som i något avseende kritiserar den politiska makten eller kyrkan, riskerar att förlora sina arbetsmöjligheter. Åtskilliga konstnärer råkar ut för offentliga fördömanden, sönderslagna verk och utställningar, rättegångar, höga böter, hot om fängelse. Fängelsestraff, som drabbade Nadezjda Tolokonnikova och Maria Aljochinahör i Pussy Riot efter punkbönen Befria oss från Putin i Frälsarkatedralen i Moskva, hör dock till undantagen.

Konsten i revolutionen
Under den egyptiska revolutionen i januari 2011 fylldes Kairos väggar av satirteckningar, graffiti och muralmålningar som formulerade kritiken och vreden över en stelnad och odemokratiskt stat. Mobilkameror spred bilderna vidare över landet och världen. För första gången demonstrerades kraften i en storskalig digital informationsspridning som politiskt verktyg för protesterande människor.
I huvudstaden Kairo gick 50 000 människor ut på gatorna. Även i andra egyptiska städer genomfördes stora demonstrationer. På många håll möttes de fredliga demonstranterna av våld från polisen och regeringens säkerhetsstyrkor.
Missnöjet i Egypten hade vuxit länge. I april 2010 misshandlades den 28-årige Kaled Said till döds av två poliser i Alexandria. Varför Khaled Said greps är oklart. När ett foto av den döde Khaled Said spreds på sociala medier startade Internetaktivisten Wael Ghonim Facebooksidan ”We are all Khaled Said”, som fick 100 000–tals följare och blev Egyptens största oppositionella webbsida.
Efter hand målades de första stora muralmålningarna. Många av dem gjordes av professionella konstnärer, men också av graffitispecialister, som är ett etablerat yrke i Egypten, där graffiti används i bland annat marknadsföringssyfte. Många av de första muralmålningarna var porträtt av ”revolutionens martyrer”, de som dött i sammandrabbningarna med polis och säkerhetsstyrkor. Att flera porträtterades med en lapp över ena ögat berodde på att säkerhetsstyrkornas skyttar särskilt siktade på människors ögon.
Militärdiktaturen i Egypten har, enligt Human Rights Word Report 2015, systematiskt raderat ut de bräckliga framsteg som gjordes under 2011 års uppror, fängslat tiotusentals människor och tagit bort de sista möjligheterna att yttra sig fritt och ordna offentliga möten.

50 000 övervakar internet
Situationen för yttrandefriheten i Malaysia, Ryssland och Egypten är endast tre exempel. I Kina, där man riskerar fängelse om man yttrar något (även privat) om massakern på Himmelska fridens tog 1989, arbetar mer än 50 000 människor med att övervaka internet, i Ungern leds Konstakademien av en man som sagt i tv att han ”pissar på demokratin, säger nej till konst som ”kränker eller provocerar den kristna tron”, samt att ”endast riktiga ungrare, med otvetydig nationell känsla” kan vara med i akademien, i Turkiet finns fler fängslade journalister än någon annanstans, i Turkmenistan finns inget civilsamhälle och all opposition är förbjuden, i Eritrea sitter sedan 2001 18 journalister i häkte (bland dem Dawit Isaak) utan anklagelser eller rättegångar, i Nordkorea är det ett straff att inte uttrycka tillräcklig vördnad för landets ledare Kim Jong-Un, i Saudiarabien dömdes Raif Badawi 2014 till tio års fängelse och 1 000 piskrapp för att han på sin blogg uppmanat till reformer, i Iran avrättas cirka 700 människor varje år och ungdomar har dömts till långa fängelsestraff för att de ordnat en fest för både tjejer och killar…

Bevittna avrättningar
Soudabeh Ardavan bor i Sverige sedan 1996. Hon satt fängslad i åtta år i Iran. När hon greps 1981 var hon drygt 20 år, studerade till arkitekt och tillhörde de vänstergrupper som var med och drev bort shahen från makten. Samma mål hade det iranska prästerskapet, men när ayatollah Khomeini grep makten 1979, inleddes jakten vänsteraktivister.
Från sina celler kunde hon och hennes kamrater – de flesta var unga som hon själv – bevittna avrättningar. I hennes bok ”Berätta för andra!” finns över 200 teckningar från de åtta fängelseåren. Hon tecknade, målade och broderade i hemlighet livet innanför murarna. I en intervju med Amnesty Press säger Soudabeh Ardavan:
– Jag är bara ett exempel. Det finns andra som har haft det mycket värre än jag, men många vågar inte berätta öppet om vad de varit med om”.
– I isoleringscellen målade jag med tepåsar som jag blött upp. Jag gjorde en pensel av strån från mitt hår som jag skar av med metallbiten på en pennvässare. Skaftet till penseln fick bli en tandpetare som jag hittade på golvet i cellen, och jag band ihop skaft och hårstrån med en tråd från mina strumpor. Sedan målade jag porträtt som av rena tillfälligheter liknade mina cellkamrater. Det gjorde att jag kände mig mindre ensam i isoleringscellen”.

Konst förbjuds i skolan
International Business Times rapporterade i september 2014 att eleverna i Mosuls skola inte längre undervisas i musik, konst eller litteratur. All undervisning i historia och kristendom har också tagits bort. Charles Darwins evolutionsteori är bannlyst. Enligt IS är syftet med nyordningen att ”eliminera okunnighet, sprida religiösa vetenskaper och bekämpa en rutten läroplan.” Alla som inte följer de nya direktiven ska bestraffas, enligt IS. All undervisning ska vara strikt könsuppdelad.
I en annan artikel i International Business Times återges de regler som lärarna i den IS-kontrollerade staden Raqqa i Syrien har att rätta sig efter. Ämnen som ska tas bort permanent från läroplanen är musik, samhällskunskap, historia, konst, idrott och filosofiska och sociala avsnitt i andra ämnen.

Svenska fristäder bland 40 i Europa
Fristäder för förföljda författare finns numera i ett fyrtiotal städer främst i Europa. I Gävle har beslut om den första fristaden för en bildkonstnär nyligen fattats. Kommuner och regioner finansierar fristadsplatserna i Sverige. Statens kulturråd, som har regeringens uppdrag att verka för fler fristäder i Sverige, kan ge bidrag för kostnader i anslutning till inbjuden författares, bild- eller scenkonstnärs vistelse i Sverige. Vissa grundläggande åtaganden är gemensamma och regleras i ett avtal med organisationen ICORN.
Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996. Stockholm blev fristad 1998, Uppsala 2008, Malmö 2010 (Malmö tar även emot gästmusiker), Växjö 2012 och Sigtuna 2012, Landstinget i Jönköping 2014. Norrköping, Skellefteå och Region Dalarna har fattat beslut om att ta emot fristadsförfattare.
Av de 24 personer som hittills (2014) fått fristad i Sverige har de flesta kommit från Iran (sju personer) och fem från forna Sovjetrepubliker. Två författare har kommit från vardera Nigeria, Bangladesh och Syrien. Från övriga länder har en person fått fristad. De kommer från Burma, Palestina, Egypten, Turkiet, Kina, Etiopien och Honduras. Under 2015 har Stockholm tagit emot den irakiske journalisten och konstkritikern Ashraf Atraqchi och Växjö den turkiske författaren Erol Özkoray. Mer information finns på Kulturrådets respektive ICORN:s webbplats.

Text: Niels Hebert
Arbetar med en rapport om yttrandefriheten i världen, särskilt kulturutövares.
Kulturjournalist och medlem i AICA (Svenska Konstkritkersamfundet).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.