Skriv inte på Bonnier Tidskrifters avtal!

Skriv inte på Bonnier Tidskrifters nya avtal. Det innebär en total rättighetsöverlåtelse av allt material, inklusive tidigare levererat, inklusive vidaresäljning och bearbetning. Svenska Tecknare kommer att strida mot detta avtal tillsammans med flera andra förbund som också berörs.

Flera av våra medlemmar har fått Bonnier Tidskrifters nya avtal skickat till sig. Vi avråder er alla från att skriva på detta avtal på grund av följande:

Avtalet innebär en total rättighetsöverlåtelse av allt material du tidigare levererat samt det du kommer att leverera till BT. BT får även en ensamrätt till materialet vilket innebär att du själv varken kan använda eller sälja vidare det. Dessutom innebär avtalet att BT har rätt att sälja vidare ditt material till vem som helst. Till exempel kan dina bilder dyka upp i en annonskampanj för något helt annat än vad de skapades för. När BT säljer vidare bilderna till en tredje part får du tio procent av grundarvodet. Utöver detta får BT även rätt att bearbeta dina bilder.

Det är inte möjligt att sätta ett pris på en sådan luddigt formulerad upplåtelse. Hur kan vi veta hur ett fritt förfogande i all oändlig tid, alla kanaler och format ska prissättas?

BT avslutar sitt avtal genom att påpeka att det gäller tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägning. Dock får de behålla alla rättigheter till allt material du levererat under avtalsperioden. Det betyder med andra ord att BT fortfarande äger rätten till dina bilder även efter du sagt upp avtalet.

Det finns tydliga förlorare i detta avtal och det är alla frilansare, inte Bonnier Tidsskifter.

Svenska Tecknare ska strida mot detta avtal tillsammans med flera andra förbund som också berörs. För att kunna påverka BT ber vi er därför att inte skriva på eller åtminstone avvakta med att skriva på. Har BT inga kunniga frilansare att anlita kommer de att vara tvungna att se över avtalet och processen kommer att gynna alla.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.