Svenska Tecknares kampanj gav resultat – horunge blir ensamrad

Vad ska en ensam rad på en sida eller i en spalt kallas? Jo, förslagsvis just ensamrad2014 startade Svenska Tecknare #ingenhorunge, en kampanj vars syfte var att diskutera och försöka byta ut den typografiska termen horunge. Nu har Språkrådet tillsammans med Svenska Tecknare lämnat en officiell rekommendation för en ny term – ensamrad.

– Jag är väldigt nöjd med att det initiativ Svenska Tecknare tog med kampanjen #ingenhorunge nu har lett fram till en formell rekommendation från Språkrådet. Jag är som yrkesverksam grafisk formgivare glad över att ett på så många sätt omodernt och i sammanhanget mycket märkligt uttryck, bytts ut mot ett bättre och mer funktionellt ord, säger Vejde Gustafsson, AD och grafisk formgivare och initiativtagare till kampanjen #ingenhorunge.

Bakgrund
Horunge har använts som en typografisk term för fenomenet att den sista raden i ett stycke hamnar som en ensam rad överst på en sida eller i en spalt, eller när den inledande textraden i ett nytt stycke hamnar ensam längst ner i en spalt eller på en sida.

Termen har använts länge. På senare år har termen dock ifrågasatts allt mer, eftersom den av många uppfattas som föråldrad och stötande. Det gäller inte minst den allmänhet som möter ordet i ordböcker och encyklopedier, men också de som läser utbildningar i grafisk form och skrivande.

Språkvårdare har i flera år diskuterat alternativa ord, men inte kommit med någon entydig rekommendation. Under 2014 startade därför intresseorganisationen Svenska Tecknare, en kampanj där alla kunde föreslå alternativ och sedan rösta på dessa. Ett tjugotal förslag kom in, och av dessa fick sladdis, busunge, blindtarm och ensamrad flest röster (i den ordningen, se horunge.se). Termerna har sedan diskuterats i olika sammanhang, bland annat i panelsamtal på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2014 och 2015.

Rekommendation
Språkrådet med Svenska Tecknare rekommenderar ensamrad som typografisk term för fenomenet ifråga och avråder samtidigt från horunge som tidigare varit den etablerade termen. 

Förr har man ibland skiljt på enkel horunge (engelska orphan), när första raden i ett stycke hamnar längst ner på en sida eller i en spalt, och dubbel horunge (även änka, engelska widow), när sista raden i ett stycke hamnar högst upp i en ny spalt eller på en ny sida. Ensamrad räcker dock som övergripande term för båda fallen. Behöver man precisera är det tydligare att tala om radens placering, till exempel ensamrad överst (på sidan/i spalten) eller längst ned (på sidan/i spalten).

Motivering
Språkrådet rekommenderar ensamrad främst av funktionella skäl. Termen är lätt att förstå, även för den som inte är typografiskt skolad, och termen beskriver fenomenet väl. Ordet har dessutom förekommit i bruket sedan flera år tillbaka, och det är också ett ord som kan fungera väl över tid.

Förslaget på ny rekommendation har varit ute på remiss från Svenska Tecknare till aktörer i branschen och medlemmar samt Språkrådets samarbetsorgan och har fått mycket positivt gensvar. Även Terminologicentrum TNC ställer sig bakom rekommendationen.

Bild från panelsamtal från Bokmässan i Göteborg 2015. Fr v: Ika Johannesson (moderator), Lena Lind Palicki (Språkrådet) och Vejde Gustafsson (formgivare och initiativtagare till kampanj). Foto: Jenny Gustafsson

Bild från panelsamtal från Bokmässan i Göteborg 2015 med rubriken ”Horunge – Vad ska det heta?” (länk till samtalet finns nedan. Fr v: Ika Johannesson (moderator), Lena Lind Palicki (Språkrådet) och Vejde Gustafsson (formgivare och initiativtagare till kampanj). Foto: Jenny Gustafsson

Tidigare skrivet om #ingen horunge på vår webb:

Horungekampanjen ute på remiss

 

Vi som inte ville säga horunge fast vi formger böcker

 

Lösrad, sladdis eller busunge, men #ingenhorunge

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.