Bild: Sara Granér

Svenska Tecknares arbete med socialförsäkringsfrågorna fortsätter

Vår med de andra bild- och formorganisationeras gemensamma rapport om trygghetssystemen och hur de ska kunna fungera bättre för våra medlemsgrupper presenterades för regeringen i slutet av september, DN debatt plockade upp vår artikel i ämnet och intresset för vår trygghetsutredning är stort hos aktörer som exempelvis KLYS. Läs om hur arbetet med socialförsäkringsfrågorna fortsätter här.

Måndag 26 september presenterade Svenska Tecknare gemensamt med, Svenska Fotografers Förbund och KRO/KIF en granskning av socialförsäkringsutredningens förslag till regeringen – ”Likvärdig social och ekonomisk trygghet för konstnärer, konsthantverkare, industriformgivare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare”.

Bildorganisationernas granskning ser över hur trygghetssystemen ska kunna fungera för att stärka de ekonomiska och sociala förutsättningarna för utövare inom bild- och formområdet där 8 av 10 är egenföretagare. Rapporten har tagits fram av Mats Söderlund, tidigare ordförande i KLYS (de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation) samt i Författarförbundet.

Efter att arbetet rapporten bland annat presenterats för regeringen (socialförsäkringsminister Annika Strandhäll) har Svenska Tecknares med de andra bild- och formorganisationernas  arbetet med socialförsäkringsfrågorna gått vidare:

Mats Söderlund har på inbjudan av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) presenterat bild-och form organisationernas rapport. Intresset kring den är stor och den har gett nya aspekter på möjliga vägar framåt inom KLYS.

Inom kort väntar vi också svar från departementet på vår uppvaktning hos socialförsäkringsministern. Hoppas på att återkomma om det inom kort.

Ett svar har vi redan fått. Förra veckan presenterade kulturdepartementet en handlingsplan i nio punkter som ska stärka bild- och formområdet. Punkt nummer tre har rubriken, God social trygghet för bild- och formkonstnärer, och lyder: Utredningen ska göra en översyn av hur de statliga ersättnings- och stödsystemen samt socialförsäkringssystemen förhåller sig till varandra. Att bild- och formkonstnärer har goda villkor för sitt skapande arbete är av stor betydelse för upprätthållandet av ett starkt bild- och formområde. 

Att tillkännagivandet kommer just nu efter bildorganisationernas rapport ”Likvärdig social och ekonomisk trygghet för konstnärer, konsthantverkare, industriformgivare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare” tillblivelse och spridning känns inte som en tillfällighet.

The International Association of Art (Europe)har genomfört en workshop i Berlin under rubriken Social Security and Mobility of  Visual artists in Europé. Mats Söderlund var där tillsammans med KRO:s ordförande och de presenterade det arbete som bild-och form organisationer gjort kring de här frågorna i Sverige. Workshopen gav värdefulla inblickar i hur systemen fungerar i andra europeiska länder. Likheterna överväger uppenbarligen skillnaderna. Ta del av rapporten från workshopen i Berlin här.

Detta har hänt

I mars 2015 presenterades den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande som då gick ut på remiss till bla KLYS och bildorganisationerna däribland Svenska Tecknare.

I september 2016 lämnade KLYS in sitt  remisssvar i denna för bild- och formområdets yrkesgrupper viktiga utredning. Svenska Tecknare stod bakom detta yttrande men lämnade gemensamt med KRO/KIF (Konstnärernas Riksförbund/Konsthantverkare och Industriformgivare) och SFF (Svenska Fotografers förbund) in ett eget yttrande med viktiga kompletteringar som är avgörande för just yrkesgrupper på bild- och formområdet där ca 8 av 10 är egenföretagare.
Till remissyttrandet från Svenska Tecknare, KRO/KIF och SFF förbund i sin helhet.

I samband med detta beslutade bildorganisationerna att själva ta fram en rapport som har till syfte att tydligt visa hur hur trygghetssystemen ska kunna fungera för att stärka de ekonomiska och sociala förutsättningarna för utövare inom bild- och formområdet där 8 av 10 är egenföretagare. Granskningen är sprungen ur att Socialförsäkringsutredningen (som gjordes 2014) inte tar hänsyn till utövare inom bild- och formområdets arbetssituation. Den 26 september i år var den klar. 

Nedan finns några länkar till tidigare skrivet i ämnet på vår webb för den som vill läsa:

Mer om rapporten”Likvärdig social och ekonomisk trygghet för konstnärer, konsthantverkare, industriformgivare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare”

Om vår debattartikel i DN

Mer om varför Svenska Tecknare tog initiativ till rapporten

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.