Bilder fr vänster: 1. Constance Ursin från det norska kulturdepartementet föreläser om vad som sker på lagstiftningsområdet för upphovsrätten i Norge. 2. På besök på vår norska systerorganisation Grafills kansli. 3. Middag med de andra nordiska upphovsrättsorganisationerna. Foto: Kiljan Ardal

Svenska Tecknare möter de nordiska upphovsrättsorganisationerna

Varje år arrangeras en konferens av de nordiska upphovsrättsorganisationerna i samarbete med fackorganisationerna för utövare inom det visuella konstfältet. Svenska Tecknare närvarade genom juristerna Kiljan Ardal och Malin Bergström.

I år stod Norge som värdland och samtliga nordiska länder representerades genom ett 20-tal nordiska organisationer för upphovspersoner verksamma inom det visuella området. Utöver representanter för upphovsrättsorganisationerna deltog representanter från norska Stortinget, Norges kulturdepartement, universitetet i Oslo, NRK, norska Kulturrådet m.fl.

Syftet med konferensen var att genom föreläsningar och seminarier uppdatera varandra kring aktuella frågor och problem på upphovsrättens område samt hur man förhåller sig till utvecklingen som sker på EU-nivå. Utöver detta gavs möjlighet att ta del av varandras arbete och hur man som organisation hanterar olika medlemsfrågor och upphovsrättsliga skiljaktigheter, något som är mycket värdefullt.

Vad händer just nu inom upphovsrättens område?

För närvarande pågår omfattande reformeringsprocesser på upphovsrättens område, såväl inom EU som nationellt. Detta återspeglades i de föredrag som personer från hela Norden höll och debatten som uppstod under konferensen kom särskilt att fokusera på avvägningen mellan de rättigheter som tillhör upphovspersoner verksamma inom det visuella området och samhällets behov av tillgång till bildmaterial. Gemensamt för samtliga föredragshållare var dock att visuella verk besitter stora värden som är värda att skydda. Upphovsrätten är i och med det en grundförutsättning för upphovspersonernas verksamhet.


Kiljan Ardal summerar konferensen:
”Det var en mycket givande konferens som bjöd på såväl rikt innehåll som värdefulla utbyten med våra nordiska kollegor. Man slås av att vi alla står inför samma utmaningar. Här är det dock oerhört glädjande att kunna konstatera att det från samtliga håll finns en stark tro på och vilja till samarbete över de nordiska gränserna när det kommer till att värna om upphovsrätten och förbättra upphovspersonernas villkor. Ett talande exempel på detta är att man på flera håll i Norden arbetar med en digitalisering av kulturarvet likt det svenska projektet ”Digisam”, som bland annat företrädare för Svenska Tecknare var med och tog fram.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.