Till vänster: Sofia Jerneck, Svenska Tecknares förbundsdirektör och Klys ordförande Marika Lagercrantz. Till höger: Ulrika Källén, Klys versamhetsledare. Foto: Jenny Gustafsson

Frilansorganisationerna och KLYS möter socialförsäkringsutskottet

Svenska Tecknares påverkansarbete kring trygghetssystemen och hur de ska fungera bättre för yrkesverksamma inom bild och form fortsätter. Onsdagen 29 mars medverkade Svenska Tecknare när Klys hade besök av riksdagens socialförsäkringsutskott för att diskutera frilansares sociala trygghet gemensamt. Utskottets ledamöter sade sig dela den verklighet som beskrevs med behov av förändringar i systemet.

Onsdagen 29 mars var ledamöter av Riksdagens Socialförsäkringsutskott inbjudna till KLYS för en gemensam diskussion kring hur socialförsäkringssystemet fungerar, eller snarare inte fungerar, för de konstnärliga yrkesgrupperna däribland illustratörer och grafiska formgivare av vilka ca 90 procent är egenföretagare.

Kvällen inleddes av ordförande för KLYS, Marika Lagercrantz efter det gick Ulrica Källén, KLYS verksamhetsledare, igenom åtgärdsförslag inom området och Lennart Eng, som jobbar med frågorna för Svenska Tecknare och övriga bild-och form organisationer, belyste olika aspekter av SGI-problematiken och vilka konsekvenser den kan få för den enskilde som söker sjukpenning.

Sofie Grettve, KRO/KIF

Sammanfattat framfördes gemensamt vikten av att trygghetssystemen – såsom sjukförsäkring och a-kassa – anpassas till frilansande kulturskapares speciella villkor.

Det betonades även att det behövs särskild kompetens om kultur- och medieområdet inom ramen för Försäkringskassans verksamhet, för att åstadkomma en riktig bedömning av frilansande kulturskapares SGI.

Inbjuden var också Mats Essemyr som för TCO varit med och arbetat fram en rad förslag om ändringar av arbetslöshetsförsäkringen som skulle påverka också våra grupper.

Mats Essemyr, TCO

Ordförande i socialförsäkringsutskottet Fredrik Lund Sammeli (S) redogjorde för sin och utskottets syn på dessa frågor. Han konstaterar att socialförsäkringsfrågorna är oerhört mångförgrenade, komplexa och ingripande i våra liv.

Ordförande i socialförsäkringsutskottet Fredrik Lund Sammeli (S)

Svenska Tecknare välkomnar att KLYS nu lägger starkt fokus på att påverka den nya lagstiftning som ska tas fram efter att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lade fram sitt betänkande för två år sedan. Möjligheten att påverka är nu större än vanligt
Onsdagens möte gav förhoppningar. Utskottet sade sig ha gemensam förståelse för behovet av ett socialförsäkringssystem som fungerar jämlikt. Alltså även för den konstnärliga-och kreativa sektorns yrkesutövare med en mer komplex försörjnings- och inkomstbild. Utskottet kommer ta med sig våra tankar till sitt nästa möte med Försäkringskassan.
Svenska Tecknare tillsammans med övriga bild-och form organisationer samt KLYS fortsätter nu idogt sitt arbete med att ta fram konkreta förslag i dessa frågor. Återkommer om det.

Se fler bilder från mötet på facebook.

Fokusområden inom påverkansarbetet kring trygghetssystemen

Fokus i Svenska Tecknares med de andra bildorganisationernas arbete ligger just nu på hur S G I (sjukpenninggrundande inkomst) ska räknas ut på bästa sätt för att fungera för den som driver sin verksamhet som enskild firma.

Vi vill också hitta lösningar på de problem skattefria korttidsstipendier (upp till två år) kan vålla för bedömningen av rätten till sjukpenning och i a-kassa.

Krav på specialkompetens inom Försäkringskassan för att bedöma ärenden inom vår sektor och förlängd skyddstid för nystartade företag är andra frågor på bordet.

Du hittar en kort presentation av KLYS åtgärdsförslag på KLYS hemsida.

Detta har hänt

I mars 2015 presenterades den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande som då gick ut på remiss till bla KLYS och bildorganisationerna däribland Svenska Tecknare.

I september 2016 lämnade KLYS in sitt remisssvar. Svenska Tecknare stod bakom detta yttrande men lämnade gemensamt med KRO/KIF och Svenska Fotografers förbund in ett eget yttrande med viktiga kompletteringar som är avgörande för just yrkesgrupper på bild- och formområdet där ca 8 av 10 är egenföretagare. Ta del av remissyttrandet från bildorganisationerna här.

I samband med detta beslutade bildorganisationerna att själva ta fram en rapport (”Likvärdig social och ekonomisk trygghet för konstnärer, konsthantverkare, industriformgivare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare”.)

Granskningen  kom till då socialförsäkringsutredningen inte hade tagit tillräcklig hänsyn till utövare inom bild- och formområdets arbetssituation. Den 26 september i år var den klar och lämnades över till socialförsäkringsminister Annika strandhäll. 

Nedan finns några länkar till tidigare skrivet i ämnet på vår webb för den som vill läsa:

Mer om rapporten”Likvärdig social och ekonomisk trygghet för konstnärer, konsthantverkare, industriformgivare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare”

Debattartikel i DN 25 september 2016

Mer om varför Svenska Tecknare tog initiativ till rapporten

Bild: Sara Granér

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.