Dags att söka stipendier ur författarfonden

Nu är det hög tid att söka stipendier ur författarfonden. Svenska Tecknare har ställt några frågor till Robert Nyberg, föreningens representant i författarfonden, om varför du som är upphovsperson till böcker i bibliotek ska söka arbetsstipendier, och det senast 1 mars.

Nu är det dags att söka arbetsstipendier ur författarfonden för våren (sista ansökningsdag 1 mars). Robert Nyberg är Svenska Tecknares representant i författarfondens styrelse och är till yrket själv satir- och barnbokstecknare. Här nedan reder han ut begreppen kring författarfonden:

Varifrån kommer de pengar som fonden delar ut?
Det är ersättningen från staten för de fria bibliotekslånen som genererar pengarna. Förra året nästan 150 miljoner kronor.

Vilka kan söka?
Alla som är upphovspersoner till böcker som finns på bibliotek. Det gäller oavsett om du är författare, översättare, tecknare eller fotograf.

Varför ska man söka?
De stipendier jag har fått har gett mig möjlighet att fortsätta på heltid med tecknandet. Men eftersom konkurrensen är hård så ska man vara beredd på att det krävs flera försök.

Hur bedöms ansökningarna?
I informationsbladet från författarfonden står det bland annat:

Vid bedömningen läggs störst vikt vid omfång och kvalitet i den sökandes litterära produktion efter det att han eller hon senast fick ett stipendium från författarfonden. Den sökandes senast utgivna verk inhämtas alltid för bedömning.

Så kvalitet har stor betydelse, men även behov av stipendium ekonomiskt bedöms.

Har du några andra tips till de som söker?
Läs igenom ansökningshandlingarna noggrant! Författarfonden tvingas varje år lägga en hel del felaktiga ansökningar åt sidan. Beskriv utförligt din verksamhet. Redovisa noggrant samtliga verk som du själv har gett ut eller medverkat i själv eller tillsammans med andra.

Fyll i din ansökan och läs mer om fonden direkt på Författarfondens webbplats eller skriv ut och skicka in en blankett.

FAKTA
Stipendier att söka:
Särskild biblioteksersättning
Femåriga arbetsstipendier
Treåriga arbetsstipendier
Ettåriga arbetsstipendier
(gäller författare, översättare, tecknare och fotografer)

Ansökningstid: 1 februari – 1 mars

Om Författarfonden
Författarfonden har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar, dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.
Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.
Ordföranden och ytterligare två ledamöter utses av regeringen. Sex ledamöter utses av Sveriges Författarförbund, medan Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund utser en ledamot var. Ledamöter utsedda av upphovsmannaorganisationerna utgör således majoritet i styrelsen.

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.