Medverkande i Bokmässans seminarieprogram arrangerat av Svenska Tecknare: Cecilia Torudd (foto: Christine Olsson), Liv Strömqvist (foto: Foto: Caitlin Mooney), Magnus Bard (foto: Mikael Rutberg), Lars Fuhre (foto: Jacob Nordström), Sara Lundberg (foto: Ola Kjellbye), Elin Lucass (foto: privat), Kent Wisti (foto: Anders Nicander), Robert Nyberg (foto: Jenny Gustafsson).

Välkommen till Svenska Tecknare på Bokmässan 2018!

Svenska Tecknare medverkar som samarbetspartner för Bokmässan i Göteborg den 27–30 september, då ett av årets stora teman är bild. Med vår närvaro på mässan vill Svenska Tecknare visa på bildens värde och lyfta frågor som rör bildskapares yrkesvillkor.

Förutom samtalsprogram i Svenska Tecknares egen monter (A 02:27) medverkar föreningen med tre seminarier på Bokmässans scener.

Seminarieprogram

I ”Besluten bakom bilderna” kan du höra tecknarna Cecilia Torudd, Magnus Bard och Sara Lundberg samtala om vilka medvetna och omedvetna val som styr deras arbete.

I ”Döm boken efter omslaget” diskuterar de grafiska formgivarna Lars Fuhre och Håkan Liljemärker tillsammans med Ann Steiner, docent i förlagskunskap, om vilken betydelse omslaget har för bokförsäljningen.

I ”Satir – konsten att hantera gränsen” samtalar bildskaparna Kent Wisti, Liv Strömquist, Elin Lucassi och Robert Nyberg kring vad som kännetecknar riktigt bra bildsatir.

Monterprogram

Vi satsar stort på samtalsprogrammet i vår egen monter i år!

Kom och lyssna till panelsamtal med inbjudna bildskapare som Jockum Nordström, Isabelle Arsenault och Marie-Louise Ekman. Vi frågar ut Sveriges nya kulturmakthavare efter riksdagsvalet, debatterar frilansandets arbetsvillkor med Konstnärsnämndens generaldirektör Anna Söderbäck, samt håller montermingel med release för #4–5 av Tecknaren. I år delar dessutom Svenska Tecknare tillsammans med Teckningsmuseet i Laholm ut ett Bokbildspris 2018 till en bildskapare inom bokbranschen.

Programmet i sin helhet för Svenska Tecknare på Bokmässan 2018 finner du nedan, i kronologisk ordning.

Där inte annat anges sker samtalen i Svenska Tecknares monter A 02:27, som vi liksom tidigare år delar med Illustratörscentrum. Till scensamtalen i Bokmässans seminarieprogram krävs ett särkilt seminariekort för inträde. Plats för seminarierna meddelas av Bokmässan inom kort.

Vi ser fram emot att ses där!

Program 2018 – Bildens värde:

Torsdag 27/9

11.00-11.30 Croissanter och avtal
Välkommen på drop in-rådgivning och fika med Svenska Tecknares jurist Sandra Åkesson kring upphovsrätt, förhandling och ersättning.  

12.00-12.30 Svenska Tecknares marknadsundersökning
Våren 2018 har Svenska Tecknare genomfört en undersökning om marknadsutvecklingen i medlemskåren av yrkesprofessionella bildskapare. Resultatet presenteras på Bokmässan av förbundsdirektör Sofia Jerneck. 

13.30-14.00 Serieskola!
Serieskaparlegenden Robert Nyberg tar dig rakt in i hantverket och lär ut grunderna i karaktärer och budskap. Med en specialkonstruerad videokamera kan publiken följa skapandeprocessen i realtid. Även lördag 29/9.

14.00-14.30 Frilansandets vågskålar
Arbetsvillkoren för frilansande kreatörer har debatterats under flera år och i våras lämnades en ny konstnärspolitisk utredning till regeringen. Blir trygghetssystemen och marknaden bättre nu för bildskapare, där fler än nio av tio jobbar som frilans? Anna Söderbäck, generaldirektör Konstnärsnämnden diskuterar med bildskaparna Cecilia Torudd och Max Gustafson. Svenska Tecknares förbundsdirektör Sofia Jerneck presenterar förslag på de politiska förändringar som behövs.

15.00-15.30 Efter riksdagsvalet
I huvudet på Sveriges nya kulturpolitiker efter valen den 9 september. Vilken politik kommer att föras på kulturområdet och vilka besked kan ges kring de prioriteringar som kommer att påverka kreatörer inom bild och form? Sveriges nya politiska makthavare intervjuas av kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner. Efter samtalet presenterar den folkkäre satirtecknaren Magnus Bard sin bildtolkning av det politiska landskapet i Sverige efter riksdagsvalet.

15.30-16.00 Säg mitt namn
Intresset för bild växer lavinartat i samhället. Men varför är det fortfarande inte självklart att namnge illustratören – på Instagram, i nätbokhandlarna och i recensionerna – trots att detta är en grundläggande rättighet? Ett samtal om status, digitalisering och upphovsrätt med bilderbokskaparna Clara Dackenberg och Marcus-Gunnar Pettersson. Samtalsledare: Katarina Strömgård, Svenska Tecknares sektion för bildberättande för barn och unga.

16.30-17.00 Modeillustration som kulturhistoria
På 1960-talet flyttade Gunnel Götesdotter till Paris och tecknade från modevisningar för svenska och franska tidningar. Hon visar några av sina hundratals modeteckningar och ger oss glimtar från modeillustrationens glansperiod. Samtalsledare: Maina Arvas, chefredaktör Tecknaren.

17.00-18.00 Svenska Tecknares och Illustratörcentrums mingel
Välkommen till montermingel med dryck och snacks, i kombination med release för ett dubbelnummer av Tecknaren #4–5 och för Illustratörscentrums katalog Swedish Illustrators & Graphic Designers 2019! Välkomsttal av Svenska Tecknares ordförande Tyra von Zweigbergk och Illustratörcentrums ordförande Josefine Engström. 

17.00-17:45 Besluten bakom bilderna (Scen A6, OBS seminarieprogrammet, seminariekort krävs för inträde)
De tre folkkära tecknarna Cecilia Torudd, Sara Lundberg och Magnus Bard samtalar om sin arbetsprocess och villkoren för skapandet. Vilka medvetna och omedvetna val styr gestaltningen, och vilken betydelse har de ekonomiska förutsättningarna? Moderator: Yukiko Duke, journalist.

Fredag 28/9

10.00-10.30 För en hållbar avtalsmarknad
Svenska Tecknares jurist Sandra Åkesson presenterar 15 principer som bör finnas med i varje avtal och som gynnar både kreatörer och beställare. En sund överenskommelse skapar färre konflikter och ger bättre förutsättningar för ett långsiktigt samarbete. 

10.30-11.00 Bilden och kunskapens träd
Vad innebär det att vara bildskapare när syftet är att lära ut kunskap? Är det skillnad på att skapa illustrationer för läromedel och faktaböcker? Hur påverkas bildkvaliteten och upphovsrätten av den digitala utvecklingen? Illustratören Per José Karlén, verksam inom Bonniers digitala läromedelsförlag Clio, diskuterar med faktaboksskaparen Sarah Sheppard. Moderator: Felicia Fortes, styrelseledamot Svenska Tecknare.

11.00-11.30 Samtal om illustration – ur en uppdragsgivarens perspektiv
Andreas Kittel, Design Director och partner på Happy F&B, lyfter fram illustrationens styrka som kommunikationsmedel. I vilka uppdrag har illustration varit oslagbar som uttryck? Vad krävs för ett lyckat resultat? Och hur ser framtiden ut för branschen? I samtal med Illustratörcentrums ordförande Josefine Engström. Arrangeras av Illustratörcentrum.

11.30-12.00 Fika med BUG
Kom och säga hej och ta en kopp kaffe med Svenska Tecknares sektion Bildberättande för barn och unga. BUG:s arbetsgrupp är representerade på plats av Siri Ahmed Backström och Katarina Strömgård. 

12.00-12.30 Kritik – varför det?
Kritikutrymmet minskar på kultursidorna i takt med medielandskapets förändring. Allt fler bilderböcker ges ut men allt färre recenseras. Vad får den utvecklingen för konsekvenser för kvaliteten i branschen? En diskussion om det kritiska samtalet. Medverkande: Lotta Olsson, redaktör Dagens Nyheter, bilderbokskritikern Ulla Rhedin och Erik Titusson, förläggare Lilla Piratförlaget. Samtalsledare: Maina Arvas, chefredaktör Tecknaren. 

13.00-13.30 I nöd och lust
I en diskussion om samspelet mellan bild och text möts illustratören Lisen Adbåge och författaren Grethe Rottböll, ordförande Författarförbundet, för att resonera kring sitt mångåriga samarbete, gestaltningen av en historia och relationen till förlagen. Samtalsledare: Jonas Heintz, museichef Teckningsmuseet i Laholm.

14.00-14.30 Att gestalta smärta
Gustaf Holtenäs
är animatören som skapade den omtalade musikvideon till Jenny Wilsons låt Rapin*. Här möts han och illustratören Emma Virke som ofta arbetar med komplexa och svåra teman. Ett samtal om de konstnärliga valen i gestaltandet av smärtsamma erfarenheter och vilka möjligheter illustrerade bilder ger jämfört med andra konstformer. Samtalsledare: Maina Arvas, chefredaktör Tecknaren.

15.00-15.30 Bokbildpris 2018
Svenska Tecknare och Teckningsmuseet i Laholm delar tillsammans ut ett unikt pris på 10 000 kr till en bildskapare inom bokbranschen som haft en ”genomgripande betydelse för bilden som kreativt och konstnärligt område inom bokutgivningen i Sverige”. Ceremoni och prisutdelning med Tyra von Zweigbergk, ordförande Svenska Tecknare och Jonas Heintz, museichef Teckningsmuseet i Laholm.

15.45-16.15 Makten att förändra genom visuell kommunikation
Prisbelönta grafiska formgivaren Parasto Backman och Valeria Hedman, grafisk formgivare och illustratör, i ett samtal om makten att förändra som visuell kommunikatör. Arrangeras av Illustratörcentrum. 

16.00-16:45 Döm boken efter omslaget! (Scen H1, OBS seminarieprogrammet, seminariekort krävs för inträde)
Den grafiska formgivningen av böcker har stor betydelse för att locka läsare och öka försäljningen. Men trots att formgivningen är en central aspekt av bokutgivningen glöms den ofta bort. Diskussion med Håkan Liljemärker, grafisk formgivare, Ann Steiner, docent i förlagskunskap och Lars Fuhre, styrelseledamot Svenska Tecknare. Moderator: Ika Johannesson, kulturjournalist.

16.30-17.00 Sökandet efter den perfekta bilden
Den mångfaldigt prisbelönta illustratören Isabelle Arsenault har hyllats för sitt poetiska och charmiga bildskapande som tilltalar personer i alla åldrar. Hör henne i ett samtal om sin väg till tecknandet, samarbetet med sin förläggare och bildmarknaden i Kanada. Samtalsledare: Tyra von Zweigbergk, ordförande Svenska Tecknare.

Lördag 29/9

11.00-11.30 Beställaren och leverantören
Vad kännetecknar ett lyckat samarbete mellan en uppdragsgivare och en kreatör? Hur kan kreatörer bli bättre på att bevaka sina intressen? Och vad kan kreatörerna lära av kunderna? Ett samtal mellan Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall och Lars Fuhre, grafisk formgivare. Samtalsledare: Sofia Jerneck, förbundsdirektör Svenska Tecknare.

13.30-14.00 Serieskola!
Serieskaparlegenden Robert Nyberg tar dig rakt in i hantverket och lär ut grunderna i karaktärer och budskap. Med en specialkonstruerad videokamera kan publiken följa skapandeprocessen i realtid. 

15.00-15.45 Gränsöverskridarna
Jockum Nordström och Marie-Louise Ekman är två av Sveriges mest framgångsrika konstnärer och rör sig obehindrat mellan illustration och andra konstformer. I en personlig intervju med Svenska Tecknares ordförande Tyra von Zweigbergk berättar de om tecknandets roll i sitt skapande, och behovet av att vandra mellan konstnärliga uttryck.

16.00-16:45 Satir –konsten att hantera gränsen (Scen G4, OBS seminarieprogrammet, seminariekort krävs för inträde)
Samtal med fyra av Sveriges främsta satirskapare, om bildsatir som demokratisk kraft och att som skapare hela tiden ligga på gränsen, i humorns svårnavigerade terräng. Vad kännetecknar riktigt bra bildsatir, och vilken betydelse har den för människor och politiken? Varför lockas vissa bildskapare att tolka skeenden i samhället med satir?
Med bildskaparna Kent Wisti, Liv Strömquist, Elin Lucassi och Robert Nyberg. Moderator: Andreas Ekström, kulturjournalist.

Du hittar även information om programpunkterna på Bokmässans webb: https://bokmassan.se/hem/program/arets-program/

                                                                 * *  *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.