Bild: Add Studio

Om ”Konsten att delta”

Konsten att delta: Bild och form, som Svenska Tecknare är en del av. Projektet syftar till att öppna upp för fler utlandsfödda att bli en del av den svenska bild- och formbranschen samt skapa interkulturella nätverk mellan utövare från olika kulturer.

Bakgrund:
All offentligt finansierad kultur ska spegla samhällets etniska och kulturella blandning. Samtidigt visar statistik att kultursektorn är homogen, både när det gäller produktion, organisation och publik,

Konsten att delta: Bild och form är ett projekt som syftar till att lokalisera och synliggöra konstnärer med utbildning och yrkeserfarenheter utanför Sverige. Konsten att delta identifierar dels strukturella mekanismer som verkar för exkludering och upprätthållande av en homogen kultursektor.

Kärnan i projektet är ett ömsesidigt mentorskapsprojekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer, nyanlända och personer som varit i Sverige under en längre tid, att komma in i den svenska kultursektorn. I sin tur får etablerade kulturskapare utökat nätverk och ingångar i internationella och interkulturella nätverk. Tanken är att mentorskapet ska ge ömsesidigt utbyte mellan kulturskapare av olika bakgrunder och skapa naturliga mötesplatser för kollegor.

Sedan projektet startade har ett hundratals kulturskapare anslutit sig till mentorskapsprogrammet. Konsten att delta erbjuder en slags plattform för yrkesrelaterad integration inom kulturområdet. Projektet befinner sig i skärningspunkten mellan arbetsmarknads-, integration- och kulturpolitik. Under flera år har en regional modell arbetats fram som nu ska lanseras över hela landet. Samtidigt har nätverk byggts upp och från och med januari 2018 har Arbetsförmedlingen anslutit sig till projektet.

Konsten att delta understöds av de fem konstorganisationerna: Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund, Konstnärernas Riksorganisation och KLYS. Projektledare är Ola Ohlin på Konstnärernas Riksorganisation.

Vill du som bild- och formskapare delta i programmet?
Anmäl dig på: http://kro.se/konstenattdelta

Läs reportaget om Natalia Murobha och Per José Karlen, som matchades genom projektet Konsten att delta: Bild och form.

Porträtt: Natalia Murobha och Per José Karlén

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.