Illustration: Agnes Jacobsson.

För en mer hållbar marknad: 15 avtalsprinciper från Svenska Tecknare

Som ett led i Svenska Tecknares arbete för att skapa en mer hållbar och rimlig avtalsmarknad inom bild- och formbranschen har organisationen tagit fram 15 avtalsprinciper som både uppdragsgivare och uppdragstagare kan dra nytta av.

Svenska Tecknare erfar att många av de avtal som sluts mellan bildskapare och beställare inte alltid är skriftliga och att uppdrag och upplåtelse inte är bestämt innan arbetet sätts igång. Det gör att många uppdrag präglas av osäkerhet på hur överenskommelsen ser ut. Att inte ha reglerat arbetet och upplåtelsen ökar risken för problem längs vägen för alla parter.

För att verka för mer tydlighet i avtal mellan beställare och kreatör har Svenska Tecknare tagit fram 15 punkter för en hållbarare avtalsmarknad som båda parter kan använda som en checklista när ett avtal ska slutas.

Punkterna reglerar exempelvis:
– att kreatören ska bli namngiven
– att kreatören har rätt till ersättning för mertid
– vad som händer vid avbrutet uppdrag och förseningar
– vad som gäller vid skissuppdrag
– hur otydliga avtal ska tolkas
– hur tvister ska lösas.

Om uppdragstagare och uppdragsgivare är överens om dessa 15 punkter har vi kommit en bit på väg mot en mer hållbar avtalsmarknad för både kreatör och beställare.
Till 15 punkter för en hållbarare avtalsmarknad

Svenska Tecknare har även nyligen tagit fram uppdaterade avtalsmallar för uppdrag inom grafisk form och illustration.
Avtalsmall illustration
Avtalsmall grafisk form

Text i illustrationen: ”Kära kund, Det är med viss ängslan jag skriver detta brev ty jag vet icke om du känner vikten av att skriva ordentliga avtal. Jag å min part åtar mig givetvis att levererat material är ett resultat av eget skapande liksom du försäkrar att marknadsmässig ersättning utgår. Skissarvode tillkommer givetvis…Återkom gärna på mailen?! Din förevigt, illustratör”

Illustration: Agnes Jakobsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.