Sofia Jerneck förbundsdirektör Svenska Tecknare. Foto: Adrian Ulander

Svenska Tecknares marknadsundersökning 2018

Under våren skickades en webbenkät ut till Svenska Tecknares medlemmar med frågor om deras yrkesvardag. Syftet med undersökningen var att få större kunskap om hur professionella bild- och formskapares marknadsvillkor ser ut.

Marknadsundersökningen 2018, tidigare kallat arvodesundersökningen, gick ut till Svenska Tecknares cirka 1400 medlemmar i april i år. Enkäten bestod av frågor om medlemmarnas ersättningsnivåer, arvoden och förhandlingsmöjligheter. 535 personer svarade på enkäten, vilket är runt 40 % av medlemskåren.

Under hösten har marknadsundersökningen analyserats av Svenska Tecknares kansli och styrelse och på Bokmässan 2018 höll förbundsdirektör Sofia Jerneck en första presentation av resultatet.

Det som framkommer i undersökningen är att Sveriges professionella bild- och formskapare upplever hårda marknadsvillkor, i form av stagnerade ersättningsnivåer och osäkra anställningar.

– Vi behöver en hållbar bild- och formmarknad som kreatörer kan leva på, inte bara knappt överleva, säger Svenska Tecknares förbundsdirektör Sofia Jerneck.

Läs hela Svenska Tecknares marknadsundersökning 2018.

Lyssna på Sofia Jernecks presentation av undersökningen.

Pressmeddelande: ”Låga ersättningar och osäkra villkor inom bild- och formbranschen”.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.