Bild: Martin Frostner Studio

Kopieringsfondens stipendiater 2018

Grattis alla stipendiater 2018! Här kommer listan på de 80 bildskapare som tilldelats Kopieringsfondens stipendium på 25 000 kronor i år.

Kopieringsfonden delar årligen ut 80 stipendier à 25 000 kr till bild- och formskapare, baserat på sannolikheten att deras verk blivit kopierade inom undervisningsväsendet.

Stipendiepengarna tas från den ersättning kommun och stat betalar för rätten att kopiera bilder och texter, därför är en viktig bedömningsgrund för fördelning av stipendier i vilken utsträckning de sökandes verk kan ha blivit föremål för kopiering. Verk inom kategorin läromedel och faktaböcker anses som de mest kopierade vilket vägs in i bedömningen av stipendiefördelningen.

Vad är Kopieringsfonden?
Bonus Copyright Access är en s.k. Collecting society som samlar in ersättningar för kopiering främst inom undervisningsväsendet. Bonus ägs gemensamt av organisationer som företräder olika upphovsrättsliga intressen. Det är både organisationer liknande Svenska Tecknare, som representerar upphovsmän och organisationer, som företräder producentintressen som förlag och tidningsföretag. Bonus samlar in och förmedlar dessa s.k. kopieringspengar till organisationerna för att de i sin tur ska fördela dem mellan berörda upphovsmän eller företag.
Systemet bygger på avtalslicenser som tecknas mellan Bonus Copyright Access och olika brukare, varav landets kommuner är de största i egenskapen av huvudmän för skolorna.

Årets stipendiepengar kommer att delas ut till stipendiaterna i januari 2019.

Stipendiater 2018:

Lisa Afzelius Sollenberg

Tinna Ahlander

Hanna Albrektson

Jonas Anderson

Christina Andersson

Jens Andersson

Maria Andersson Keusseyan

Jonas Askergren

Rickard Ax

Natalia Batista

Helena Bergendahl

Lina Bodén

Jessica Bolander

Maria Borgelöv

Henrik Bromander

Annelie Carlström

Emilie Crispin Ekström

Tony Cronstam

Karin Cyrén

Agnes Danielsson

Jonas Darnell

Per Demervall

Kristina Digman

Lena Eklund

Ellen Ekman

Catharina Ekström

Jeanette Engqvist

Amanda Eriksson

Elin Fahlstedt

Feri Fazeli

Anders Flood

Pelle Forshed

Åsa Grennvall

Anna Gunneström

Mikael Gustafsson

Gun Jacobson

Johan Jarnestad

Eva Jerkeman

Bettina Johansson

Kalle Johansson

Ted Johansson

Henrik Jonsson

Esbjörn Jorsäter

Cristina Jäderberg

Loka Kanarp

Kristin Lidström

Åsa Lundbom

Helena Lunding Hultqvist

Johanna Lundqvist Björn

Lena Lyons

Torbjörn Länk

Nette (Anette) Lövgren

Jeanette Milde

Maja Modén

Mats Molid

Lukas Möllersten

Per-Anders Nilsson

Charlotte Ramel

Maria Raymondsdotter

Filip Rensfelt

Li Rosén Zobec

Nina Rosenblad

Stefan Rothmaier

Joanna Rubin Dranger

Ola Schubert

Sarah Sheppard

Svante Ström

Katarina Strömgård

Maria Svedberg

Li Söderberg

Julia Thorell

Mimmi Tollerup

Sebastian Wadsted

Elisabeth Werngren

Anders Westerberg

Anna Westerman

Jakob Wintzell

Lisa Zachrisson

Karin Åström Bengtsson

Karin Österlund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.