Från vänster: Paulina Holmgren, Svenska Fotografers Förbund (Foto: Cliff Karlsson). Paul Vestergren, Bildleverantörernas Förening (Foto: Hirschproduktion). Tyra von Zweigbergk, Svenska Tecknare (Foto: Jenny Gustafsson). Ulrika Hyllert, Svenska Journalistförbundet (Foto: Tor Johnsson).

Bonniers frilansavtal är maktfullkomliga

Idag publicerar Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund, Journalistförbundet och Bildleverantörernas Förening ett öppet brev till Bonnier News med anledning av mediehusets nya oskäliga avtal. Vi, frilansorganisationer vill mana Bonnier News till att gemensamt med oss ta fram skäliga moderna avtal för både mediehus och frilansar.

Bonnier har en unikt stark ställning på svensk mediemarknad. Med denna makt borde följa ansvar. Desto värre använder Bonnier sin position till att försöka tvinga fram oskäliga avtalsvillkor för sina underleverantörer, de frilansar som producerar en stor del av innehållet i Bonniers tidningar och tidskrifter.

Bonnier News heter bolaget som äger de företag som ger ut Dagens Nyheter och Expressen, liksom en rad tidskrifter och tidningar som Sköna Hem, Allt om mat, Amelia, Leva & Bo, Dagens Industri, Veckans Affärer, Sydsvenskan och många fler.

Som företrädare för mediebranschens frilansare avråder vi – Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Bildleverantörernas Förening och Journalistförbundet – våra medlemmar från att underteckna det nya avtal som Bonnier News har skickat ut till sina frilansande medarbetare.

Avtalet är oskäligt och undandrar frilansens möjligheter att försörja sig som självständig företagare inom mediebranschen. Avtalet innebär att frilansen ska överlåta den ekonomiska upphovsrätten till Bonnier News för all framtid. Den som säljer arbete – som ett foto, en artikel eller en illustration – till exempelvis Sköna Hem kan således få se samma arbete använt i alla andra publikationer som ägs av Bonnier News, som Dagens Nyheter eller Expressen.

Frilansen får ingen ersättning och har heller ingen kontroll över hur materialet används. Bonnier News vill också kunna sälja arbetet vidare till externa aktörer, mot en ersättning av endast tio procent av förstagångsarvodet, samt använda det i sin egen marknadsföring utan ytterligare ersättning.

Frilansen har för egen del inte rätt att själv använda materialet – till exempel skulle frilansen vara förhindrad att lägga ut arbetet på sin egen webbplats, använda det i en portfolio eller sälja det till andra kunder.

De frilansar som inte skriver under hotas med att inte få fler uppdrag från någon av Bonnier News titlar.

Det säger sig självt att maktbalansen i detta avtalsförhållande är extremt viktad till den större och starkare partens fördel.

Bonnier News skriver att avtal om total överlåtelse av rättigheter är en förutsättning för att bolaget ska kunna fungera på en modern mediemarknad. Men vi frågar oss på vilket sätt mediebranschen gynnas av att frilansars möjligheter till försörjning försvinner. Bonniers avtal är inte framåtsyftande. De är endast maktfullkomliga.

Vi uppmanar Bonnier News att tänka om. Dra tillbaka avtalsförslaget. Visa respekt för egenföretagarna. Frilansavtal är affärsavtal, och sådana måste träffas på villkor som är affärsmässigt acceptabla för båda parter.

Vi uppmanar Bonnier News att göra rätt. Som organisationer står vi till Bonniers förfogande för samtal och förhandlingar. Vi är fullt beredda att dra upp riktlinjerna för hur moderna avtal kan utformas som är anpassade både efter medieföretagens och deras frilansars behov.

Tills vidare måste rådet till våra medlemmar bli: skriv inte under Bonnier News avtal.

Paulina Holmgren, Svenska Fotografers Förbund

Tyra von Zweigbergk, Svenska Tecknare

Paul Vestergren, Bildleverantörernas Förening

Ulrika Hyllert, Svenska Journalistförbundet

I media om Frilansorganisationernas öppna brev till Bonnier News

 

För att läsa frågor och svar kring Bonnier News avtal klicka här!

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.