Illustration: Martin Frostner

Frågor och svar om Bonnier News nya avtal

Bonnier News har kommit med nya frilansavtal och med anledning det finns här framtagna frågor och svar om avtalet.

I avtalet föreslås en överlåtelse av rättigheter, det som slarvigt brukar benämnas friköp. Det innebär i praktiken en total rättighetsövergång där upphovspersonen som skriver på inte har några ekonomiska rättigheter kvar till materialet. Bonnier News får rätt att under upphovsrättens giltighet, dvs 70 år efter upphovspersonens död, använda materialet fritt. Observera att detta avtal gäller Bonnier news, och berör till största del fotografer och journalister.

Q: Vad får Bonnier göra med mitt material?
A: Bonnier har rätt att fritt publicera och använda ditt material ett obegränsat antal gånger i alla sorters medier – både i tryckt och digital form. Ditt material är alltså inte knutet till Bonniers redaktionella innehåll, utan får även användas för bland annat marknadsföring och produktutveckling. Materialet får dessutom användas både inom ramen för Bonniers egen verksamhet och inom ramen för utomstående företags verksamhet. Det betyder att Bonnier har rätt att sälja ditt material vidare, utan din tillåtelse. Frilansavtalet innebär helt enkelt en total rättighetsöverlåtelse från dig som upphovsperson till Bonnier. Du överlåter så mycket av dina rättigheter som upphovsrättslagen tillåter.

Q: Vad får jag som upphovsperson göra med det material jag sålt till Bonnier?
A: Enligt frilansavtalet får Bonnier en exklusiv rätt till ditt material. Det innebär att du inte får sälja samma material till någon annan, eller själv använda ditt material. Du får till exempel inte lägga upp det material du sålt till Bonnier på din egen hemsida.

Q: Vad händer om jag skriver på avtalet och sedan ändrar mig?
A: Du har rätt att säga upp avtalet när du vill, men en uppsägningstid på tre månader gäller. Även om du säger upp avtalet har dock Bonnier rätt att i framtiden fortsätta använda det material som Bonnier har köpt av dig under tiden avtalet gällde. Det innebär också att du som upphovsperson inte heller får använda materialet på något sätt efter avtalet upphört att gälla.

Q: När har jag rätt att få ytterligare ersättning?
A: Om Bonnier säljer rättigheterna till ditt material till ett utomstående företag har du rätt att få ett tilläggsarvode om tio procent av ditt grundarvode. Så länge Bonnier använder materialet inom ramen för sin egen verksamhet är det däremot inte säkert att du kommer få någon ytterligare ersättning, oavsett hur mycket och i vilka sammanhang Bonnier använder det.

Q: Vad händer med mina ideella rättigheter?
A: Enligt frilansavtalet får Bonnier inte utnyttja ditt material i strid med dina ideella rättigheter. Det innebär att ditt namn ska anges i anslutning till ditt verk, och att verket inte får bearbetas på ett sätt som är kränkande för dig som upphovsperson. Av avtalet framgår dock även att Bonnier har rätt att bearbeta ditt verk ett obegränsat antal gånger och utan begränsning i omfattning, utan att du behöver tillfrågas eller informeras.

 

För att läsa det öppna brevet kring Bonnier news klicka här!

 

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.