Foto: Christopher Hunt

GF–sektionen med fokus på grafisk form i Svenska Tecknare

Vi har ställt några frågor till Valeria Hedman som är konktaktperson för sektionen för Grafisk form inom Svenska Tecknare. Sektionen vill verka för området grafisk formgivning i allt från arbetsvillkor för de som arbetar inom fältet till uttrycksformens värde i stort.

I november 2018 formerades sektionen för Grafisk form inom Svenska Tecknare. Den startade på initiativ av styrelsemedlemmarna och grafiska formgivarna Arina Stoenescu och Lars Fuhre och har nu en struktur av en arbetsgrupp bestående av Valeria Hedman, Creative Director Transfer Studio, Nina Ulmaja, Grafisk formgivare & utbildare,  Karolina Westenhoff, grafisk formgivare och illustratör, Kristoffer Larberg, grafisk formgivare, Anders Jandér, Grafisk formgivare Museum Studio, Lars Fuhre, Creative director Fuhre Design och Arina Stoenescu, grafisk formgivare, utbildare & förläggare.

Sammankallande och kontaktperson är Valeria Hedman. Läs vår kortintervju om sektionen med henne här.

Hej Valeria!
Under hösten 2018 hölls ett Prata!-samtal om Grafisk form på Stadsbiblioteket i Stockholm. Vilka planer på ytterligare arrangemang finns nu närmast framåt?
Sedan starten har vi främst träffats för att rekognosera kunskapen om vår yrkesgrupp inom kansliet, intresset bland medlemmarna och tillsammans inom gruppen sätta riktlinjerna för sektionens arbete framåt samt träffat avgångseleverna på kandidatprogrammet på Konstfack och fått olika perspektiv på vårt yrke.

I samband med Svenska Tecknares årsmöte den 10 maj håller vi även i en inspirationsföreläsning med fokus på just samtida grafisk form och i höst hoppas vi hinna med en filmvisning samt fler tillfällen för samtal där vi öppnar upp för att utveckla yrkesrollen och stärka statusen för grafisk form, både inom Svenska Tecknare och i övriga sammanhang. (Läs mer om årsmötesdagen och anmäl er här )

Varför behövs en sektion för grafisk form inom Svenska Tecknare?
Enligt ST:s egna marknadsundersökning från 2018 utför 55% av medlemmarna någon form av grafisk formgivning. Det blir då en självklarhet att stärka organisationen med gedigen kunskap om de särskilda förhållandena som råder för denna typ av arbete att det kan förankras i all verksamhet inom Svenska Tecknare tex i kulturpolitiken, arvodesrådgivningen, juridiskt stöd  och i kompetensutvecklingen.

Vilka är sektionens viktigaste frågor som ni vill driva och jobba efter?
Vår sektion ska verka för att skapa större förståelse för grafisk formgivning och samtida uttryck såväl som de arbetsvillkor som gäller för verksamma frilansande grafiska formgivare idag. Vi ämnar göra detta genom olika aktiviteter som tar ord till handling så som det som nämns ovan.

Om man som medlem vill engagera sig i sektionen, hur gör man?
Vi välkomnar allas engagemang och ser gärna att alla som är intresserade av att bidra som gruppmedlem tar kontakt med oss på gf@svenskatecknare.se, samt håller utkik efter våra aktiviteter, kommer på dem och sprider i sina nätverk så att vi når ut till så många som möjligt.

Valeria Hedman är grafisk formgivare och Creative Director för designbyrån Transfer Studio, flitigt inbjuden till exvis Konstfack och Beckmans samt University of the Arts London, för att bistå studenter att kritisk granska sin designpraktik utifrån normkreativa processer. Förutom att leda Transfer Studios arbete, driver Valeria även mikroförlaget Elemental Editions som ger ut publikationer inom konst och design. Valeria är även grundare av Graphic BirdWatching, ett kreatörsdrivet initiativ kring jämställdhet i designbranschen som ledde en framgångsrik debatt åren 2009-2014.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.