Ta en noggrann titt på kriterierna för biblioteksersättningen

Det råder återkommande oklarheter om vilka bokillustratörer som är berättigade till biblioteksersättning. I direktiven för Författarfonden står det att ersättning till illustratörer ska utgå om boken är ”till väsentlig del illustrerad”. Den bedömningen görs av registrerande bibliotek och slutligen Kungliga Biblioteket, där boken får koden för ”bilderbok”.

”Till väsentlig del illustrerad” är förstås ett tänjbart begrepp. Och detsamma gäller rubriceringen av olika genrer av böcker. Helillustrerade böcker för nybörjarläsare registreras ofta under koden ”kapitelbok” – och då är ersättningen inte längre lika självklar.

Vid tveksamhet gällande bildomfattningen finns ytterligare ett mycket viktigt kriterium – nämligen hur upphovspersonerna är angivna på bokens titelsida. För att illustratören ska räknas som medupphovsperson och få halva ersättningen ska författarens och illustratörens namn stå helt jämställda på titelsidan.

Förvissa dig om att din titelsida innehåller en typografering som namnger dig exakt så här – i samma grad och på samma rad: 

Antingen (med fingerat exempel):
”Astrid Lindgren och Björn Berg” (Med ”och”)
eller
”Astrid Lindgren & Björn Berg” (Med &-tecken.)
eller
”Astrid Lindgren • Björn Berg” (Med punkt mellan namnen.)

 

*Varning för följande varianter*:

”Text: Astrid Lindgren Bild: Björn Berg”
eller
”Astrid Lindgren” (enbart författarnamnet, överst på egen rad )
– och därunder ”Illustrationer av Björn Berg”.

Den typen av namngivning innebär att författaren blir den enda primära upphovsmannen och uppbär hela ersättningen, såvida inte bildförekomsten är självklart och tydligt övervägande som i en utpräglad bilderboksutgåva.

Om uppgift saknas på titelsidan går man till förtitelsidan, titelbladets baksida, omslaget, kolofonen – i den ordningen. Observera att angivelsen på titelsidan alltså är viktigare än hur det står på omslaget.

Så därför: var mycket noggrann med att namnen anges rätt om boken har hög illustrationsgrad!
Kolla alltid med förlaget hur titelsidan är formulerad och formgiven innan boken går till tryck! Det gäller oavsett vilken typ av bok det handlar om. En del förlag känner till det här men långt ifrån alla.

Hur vet du om din bok är registrerad?
Varje år får du en uppgift från Författarfonden om din biblioteksersättning. Här hittar du inloggningsuppgifter till en lista på dina registrerade titlar. Om du saknar en titel du menar att du borde ha rätt till ersättning för, kan den vara felaktigt registrerad. Då kan du överklaga hos Fonden. Kan man bevisa att man delar upphovsrätten med en medupphovsperson (t ex genom ett royaltyavtal 50/50), får man ofta rättelse. Tänk också på att verk med fler än tre upphovsmän (t ex antologier) inte berättigar till ersättning.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.