Information om personuppgiftsbehandling inom projektet Kolla! 2020

Nedan information rörande dina personuppgifter lämnas i enlighet med dataskyddsförordningen art. 14 när uppgifterna insamlas från annan part än den vars uppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig på Svenska Tecknare (nedan ST) är Sofia Jerneck. Hon nås via sofia@svenskatecknare.se

Ändamål

ST kommer inom ramen för projektet Kolla 2020 behöva behandla de 30 nominerade skaparnas personuppgifter, detta för att kunna kontakta de nominerade och fråga om de är intresserade av att delta i utmärkelsen Kolla 2020. Om personuppgifterna inte behandlas kommer utmärkelsen Kolla 2020 inte kunna delas ut.

Rättslig grund

Intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1.f.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som kommer att behandlas är

  • för- och efternamn,
  • e-mailadresser och
  • telefonnummer

Intresse (vid intresseavvägningen)

ST:s intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än de vars uppgifter blir behandlade av följande anledningar:

  • ST har bl a till uppgift att höja statusen för yrkesverksamma utövare inom bild och form. Genom att genomföra den aktuella personuppgiftsbehandlingen inom projektet Kolla 2020 kan denna uppgift genomföras effektivt.
  • De vars uppgifter blir behandlade inom ramen för Kolla 2020 får möjlighet till ersättning, marknadsföring samt att få en prestigefull utnämning inom ramen för sin professionella yrkesutövning.
  • ST:s medlemmar är genom medlemskapet medvetna om ST:s uppdrag och kan rimligen förvänta sig att ST behandlar deras personuppgifter inom ramen för nämnda ändamål.

Mottagare av uppgifter

Mottagare av personuppgifterna är ST samt av ST utsedda curatorer inom ramen för Kolla 2020.

Överföring av uppgifter till tredje land

Sådan överföring kommer inte att ske.

Lagringstid

Personuppgifterna lagras under projekttiden, till och med 30 april 2020, samt enligt lagkrav.

De registrerades rättigheter

De rättigheter som följer av dataskyddsförorningen till de personuppgifter som ST behandlar finner du beskrivna på Datainspektionens hemsida via denna länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Rätten att dra tillbaka ett samtycke

Dessa uppgifter är inte insamlade med samtycke.

Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen

Din möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen beskrivs via denna länk: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Automatiserat beslutsfattande

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande i den personuppgiftsbehandling som genomförs inom ramen för Kolla 2020.

Källa varifrån uppgifterna hämtats

Personuppgifterna inhämtas från Google bildsök, Google, Illustratörcentrums medlemssidor och STs egna medlemsregister.

Behandling för annat ändamål

Personuppgifterna som insamlas kommer inte att behandlas för annat ändamål än det ovan nämnda.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.