Förslag: Krispaket till kulturen

Kultursektorn drabbas hårt av den ekonomiska kris som följer i corona-visuset spår. Kulturskapare drabbas av omfattande avbokningar och stora inkomstbortfall. Svenska Tecknare vill att regeringen skyndsamt tar ansvar genom att i största möjliga utsträckning värna möjligheterna till försörjning.

I måndags den 16 mars träffade vår samarbetsorganisation KLYS – som representerar kreatörer inom alla kultursektorer – tre av regeringens ministrar: kulturminister Amanda Lind, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Syftet med mötet var att diskutera den alarmerande situationen för kreatörer i Sverige och vad regeringen kan göra för att dämpa effekterna.

Igår den 18 mars skickade KLYS in en för alla 14 medlemsorganisationer gemensam skrivelse till kulturministern. I denna skrivelse finns konkreta förslag på åtgärder för ett krispaket för kulturen, för att avhjälpa de negativa konsekvenserna för Sveriges kulturskaparkår.

Sammanfattning av förslagen:

  • Skapa möjligheter i arbetslöshetsförsäkringen för frilansare i olika former att få tillgång till a-kassa i större utsträckning under coronakrisen
  • Slopa eller korta ned kvalifikations- och anslutningstiden för nya medlemmar i A-kassan så att frilansare kan få arbetslöshetsförsäkring utbetald direkt eller så snart som möjligt.
  • Att egenföretagare ska kunna permittera sig själva, på så sätt att de kan jobba deltid i sitt företag, och få statligt stöd för att täcka upp inkomstbortfall motsvarande det förslag till korttidspermittering som regeringen beslutat om för företag som behöver permittera sina anställda
  • Krismedel till Konstnärsnämnden och Författarfonden
  • Krismedel till kulturinstitutioner med publik verksamhet och arrarrangörer av kulturevenemang samt fria grupper inom samtliga konstområden
  • Extra medel för att förstärka centrumbildningarna – tex Illustratörcentrum (IC)

– Verksamma inom Svenska Tecknares yrkesfält är nästan uteslutande beroende av sina uppdragsgivare, nationellt och internationellt. En ekonomisk kris med mångfald av konkurser kan ha långtgående konsekvenser där omfattningen av uppdrag minskar, konkurrensen ökar och arvoden sänks ytterligare. En sådan utveckling är oroande då våra medlemmar och andra verksamma inom fältet redan lever med små marginaler och ett socialförsäkringssystem som inte är anpassat utefter deras arbetssituation. Svenska Tecknare följer utvecklingen noga, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

Läs hela vårt gemensamma förslag till krispaket på här.

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.