Bild: Erica Jacobson

Avtalsmallar och principer att utgå ifrån

Här på webben presenteras ett antal användbara mallar och principer som du kan ha som utgångspunkt i samband med uppdrag, en exempelsamling på avtal med villkor som föreningen tycker är bra och rekommenderar.

Det är viktigt att ha ett avtal innan ett uppdrag påbörjas. Svenska Tecknare erfar att många av de avtal som sluts mellan bildskapare och beställare inte alltid är skriftliga och att uppdrag och upplåtelse inte är bestämt innan arbetet sätts igång. Det gör att många uppdrag präglas av osäkerhet på hur överenskommelsen ser ut. Att inte ha reglerat arbetet och upplåtelsen ökar risken för problem längs vägen för alla parter.

Avtalsprinciper och avtalsmallar
Som ett led i Svenska Tecknares arbete för att skapa en mer hållbar och rimlig avtalsmarknad inom bild- och formbranschen har vi tagit fram 15 avtalsprinciper som både uppdragsgivare och uppdragstagare kan dra nytta av.

För att se principerna i sin helhet tryck på länken här: 15 Avtalsprinciper

Som medlem har du även tillgång till avtalsmallar framtagna av Svenska Tecknare här. De olika punkterna i respektive avtal rekommenderas att ta upp för diskussion med beställaren/kunden. Se dem som ett minimum för vad som ska diskuteras och regleras i varje avtal. Kontakta kansliet om du har frågor om hur mallarna ska tolkas. (Endast för inloggade medlemmar)

Fråga juristen
I varje nummer av Svenska Tecknares tidskrift Tecknaren publiceras frågor och svar kring avtal, upphovsrätt och nyttjanden med mera under rubriken Fråga juristen. På webben samlar vi alla Fråga juristen här.

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.