Foto: Jenny Gustafsson

Välkommen på extra årsmöte + samtal om bildberättande

Välkommen på Svenska Tecknares extra årsmöte, fredag 20 november på ABF-huset i Stockholm eller digitalt via Zoom. I anslutning till årsmötet ges i arrangemang av BUG ett samtal om framtidens bildberättande mellan Joanna Hellgren och Jöns Mellgren och en föreläsning av Chris Lindgren. Här nedan berättar ordförande Josefine Engström om årsmötesdagen och varför du som medlem ska närvara.

Hej Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare, varför är det årsmöte en gång till i år?
Corona påverkar ju allt, även ST:s årsmöte. Inför det ordinarie årsmötet valde styrelsen att ha en digital årsstämma under våren, på så vis kunde vi hålla oss den tidsangivelse som finns i stadgarna.

Under vårens årsmöte behandlades endast de ordinarie punkter som måste tas upp på årsstämman. Vi hoppades att pandemin skulle vara över tills hösten och att vi då skulle kunna ha ett fysiskt möte och avhandla de punkter som inte är ordinarie och som kräver större diskussion. Som vi alla vet är ju corona inte över, så lösningen blev att ha en kombination av fysiskt och digitalt möte, för att främja både dialog och deltagande.

Hur vårens årsmöte kommer att arrangeras får framtiden utvisa.

Vad ska avhandlas på detta årsmöte?
Under det extra årsmöte som vi nu kallar till kommer stämman att fatta beslut om framlagda förslag från styrelsen, samt från valberedningen.

Exempelvis har jävsprinciperna, som röstades ned förra året, anpassats för att bättre passa föreningens förutsättningar.

Årsmötet kommer också att ta ställning till ett förslag om uppdaterade stadgar. Det innefattar egentligen inga innehållsmässiga förändringar, utan förslaget handlar mer om att förtydliga och modernisera stadgarna.

Ett förslag på arbetsordning för valberedningen ska det också beslutas om. Förslaget är utarbetat av valberedningen och det är årsmötet som fattar beslutet, eftersom valberedningen är fristående från styrelsen.

Varför är det viktigt att som medlem delta på årsmötet?
Både styrelse och kansli är måna om att medlemmarna engagerar sig i ST, så att vi kan driva föreningen i rätt riktning. Och ur ett demokratiskt perspektiv är det jätteviktigt att medlemmarna deltar i beslutsfattandet, det är den principiella grunden i föreningen. Årsstämman är tillfället för detta i egenskap av att vara det högst beslutande organet i Svenska Tecknare.

Årsmötesdagen kommer inledas med ett samtal om framtidens bildberättande mellan Joanna Hellgren och Jöns Mellgren och en föreläsning av Chris Lindgren. På plats kommer ni också kunna ta del av studentarbeten på samma tema från kursen Framtidens Bilderböcker på Konstfack. För er som är med via Zoom kommer föreläsning och samtal samt utställningen från kursen Framtidens Bilderböcker förmedlas digitalt. VÄLKOMNA!

Tid, plats och anmälan

Årsmötesdag 20 november kl. 10.30–15.00. Du kan närvara på ABF (begränsat antal platser). Alla andra kan delta via zoom.

  • kl. 10:30–12:00 BUG-arrangemang om bildberättande:
    Samtal om framtidens bildberättande mellan Joanna Hellgren och Jöns Mellgren och föreläsning av Chris Lindgren. Samtal och föreläsning livesänds på Zoom samt ges på plats på ABF-huset.
  • kl. 13:00–15:00 Årsmöte. I ABF-huset i Stockholm eller via Zoom.

Föranmälan till närvaro på plats i ABF-huset samt vi Zoom krävs. Anmälan görs i formuläret nedan. (OBS du måste vara inloggad som medlem för att kunna anmäla dig)

Resebidrag ges till de medlemmar som deltar på årsmötet och har mer än tio mil till Stockholm.

Årsmöteshandlingar kommer läggas upp här löpande samt skickas till medlemmar med kallelsen 30 oktober.

Du måste vara inloggad som medlem för att kunna anmäla dig till årsmötet.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.