Foto: Jenny Gustafsson

Årsmöte och bildberättande – rapport

Fredagen den 20 november gick Svenska Tecknares extra årsmöte av stapeln. I anslutning till årsmötet gavs i arrangemang av BUG ett samtal om framtidens bildberättande mellan Joanna Hellgren och Jöns Mellgren och en föreläsning av Chris Lindgren. 

Detta beslutades
Jävsprinciperna, som röstades ned på årsmötet förra året, har inför det extra årsmötet anpassats för att bättre passa föreningens förutsättningar. Mötet godkände de justerade jävsprinciperna.

Svenska Tecknare hanterar ärenden som rör individuella medlemmar, stora ekonomiska intressen och ett brett spektrum av branschfrågor. Inom föreningen finns ett omfattande antal förtroendevalda och på andra sätt aktiva medlemmar – som ingår i styrelser och arbetsgrupper – samt anställd kanslipersonal. Som ett led i professionaliseringen av verksamheten har Svenska Tecknare nu tagit fram riktlinjer för att säkerställa att jäv inte förekommer inom föreningen.
Stadgeändring:
Kansli och styrelse har uppmärksammat att det behövs en ytterligare revidering för att stadgarna ska vara korrekta och spegla verkligheten.
I förslaget föreslås att begreppet ”facklig organisation” ersätts med ”intresseorganisation” och ”fackliga stridsåtgärder” ersätts med ”kollektiv bojkott”. Synpunkter på dessa begrepp har inkommit från medlemmen Lennart Eng, vilka mötet tog till sig.
Mötet beslutade att bordlägga de två ändringarna gällande ”facklig organisation” och ”fackliga stridsåtgärder”. Frågan tas upp på ordinarie årsmöte. Mötet beslutar godkänna resterande revidering av stadgarna.

Ett förslag på arbetsordning för valberedningen togs upp på mötet. Valberedningen arbetar fristående från föreningen och självständigt från styrelsen. Den arbetar, likt styrelsen, på förtroende av medlemmarna. Valberedningen har tagit fram en arbetsordning för att underlätta arbetet och säkerställa att arbetet går rätt till.

Mötet godkände valberedningens förslag på arbetsordning.

Till protokollet.

BUG-arrangemang om bildberättande
Innan årsmötet den 20 november arrangerade Bug ett samtal och en föreläsning med tema bildberättande av olika slag. Jöns Mellgren, lärare i illustration på Konstfack pratade med BUG:s Joanna Hellgren om den bilderbokskurs som hålls på Konstfacks Grafisk form och illustration

Kolla in studenternas arbeten här.

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.