Omsätttningsstöd, korttidsarbete och a-kassa

Under coronapademin har det kommit flera åtgärder från statligt håll för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kulturskapare. Svenska Tecknare redogör här nedan för några av de stöd och åtgärder som gäller vår yrkeskår. 

EKONOMISK LATHUND FÖR MEDLEMMAR

Svenska Tecknares redovisningsbyrå har tagit fram en lathund för vilka politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som är av vikt för föreningens yrkesgrupper. Lathunden uppdateras löpande och är tillgänglig för våra medlemmar. Finns här.

OMSÄTTNINGSSTÖD

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om omsättningsstöd. Det innebär att du kan få ersättning med upp till 75 procent för det du har tappat i omsättning.

Du behöver en omsättning på minst 180 000 kronor för att söka stödet. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 180 000 kronor föregående år. Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder: mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020 samt enligt besked 20 november även för perioden augusti – december. Till skillnad från det omställningsstödet beräknas detta stöd inte på fasta kostnader, utan baseras enbart på den tappade omsättningen.

Ansökan gör på Boverket . Till ansökan på Boverket.

A-KASSA

Regeringen beslutade under våren 2020 om ökade möjligheter till a-kassa för företagare. Dessa åtgärder har förlängt till december 2021. Kraven för hur länge man behöver ha arbetat (arbetsvillkoret) och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa (medlemsvillkoret) är till och med december 2021 sänkta. Istället för det tidigare kravet på 12 månader, räcker det att ha varit medlem i a-kassan i tre månader för att få arbetslöshetsersättning.

Viss aktivitet i företaget godkännsLättnaderna under 2020 och 2021 innebär också att det är tillåtet med viss aktivitet i företaget under vilandepeiod, såsom uppdatering av webbplats och sociala medier i begränsad omfattning, eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt. Det vill säga åtgärder syftade till att senare kunna återuppta verksamheten. Du kan också vilandeförklara ditt företag fler gånger utan omprövning. Tidigare regler ger att det endast får ske en gång på 5 år utan omprövning.

Höjt tak och slopad karensdag
Ett höjt tak för grundbeloppet i a-kassan för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös omfattas också av lättnaderna. De sex karensdagarna slopas också tillfälligt och a-kassorna får utökade medel för att handlägga fler ärenden.

Fler frågor om enskild firma och a-kassa? Bra länk finns här.

Vilken a-kassa är bra för dig?

Bra sammanställningar om de olika a-kassorna finns här.

HYRESLÄTTNADER

Hyreslättnader innebär en rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Länk till branscher som förslås få nedsättning.

Ansökan görs fastighetsägaren hos Länsstyrelsen.

KORTTIDSARBETE

Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering), samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

Ansökan för korttidsarbete görs hos Tillväxtverket. OBS! Detta stöd är endast sökbart för aktiebolag.

Vår systerorganisation Svenska Fotografers förbund har samlat användbara frågor och svar om korttidsarbete här.

OMSTÄLLNINGSSTÖD

Omställningsstöd är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna jämfört med motsvarande månader under 2019. Omställningsstödet kan vara relevant för de som har fasta kostnader som påverkats. Till skillnad från det omsättningsstödet beräknas detta stöd på fasta kostnader, inte på enbart den tappade omsättningen vilket omsättningsstödet gör.

Regeringen har 20 november föreslagit ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober. Enligt förslaget riktar sig stödet till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019, och företagen ska kunna få max 30 miljoner kronor. Ansökan görs hos Skatteverket.

Läs mer på Skatteverket.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.