Illustration: Tyra von Zweigbergk.

Till dig som tecknar till Bonnier Carlsens antologier – i synnerhet ”Barnkammarserien”

Minns du Bullret i Barnkammaren? Om inte – så kan det bero på att det har hunnit gå nära två år utan ett ljud. Men nu kan vi rapportera goda nyheter! Bonnier Carlsen lanserar ett nytt antologiavtal – framtaget i dialog med Svenska Tecknare och med en bättre anpassning till tecknarnas villkor.

När Bonnier Carlsen firade Barnkammarantologiernas 30-årsjubileum, bestämde man sig samtidigt för att ersätta det tidigare upplagerelaterade antologiavtalet med ett nytt och renodlat royaltyavtal. Det visade sig snabbt innebära drastiskt försämrade villkor för många av tecknarna, såväl ekonomiskt som rent professionellt.

Den allt hårdare kritiken ledde till att förlaget öppnade för att återuppta dialogen kring avtalet. Svenska Tecknare utsåg då en arbetsgrupp, bestående av Lennart Eng, Joanna Hellgren, Gunna Grähs, Siri Ahmed Backström, Robert Nyberg och Anna Bengtsson, med uppdraget att inleda fördjupade diskussioner med redaktionen.

Efter en ovanligt positiv, transparent och konstruktiv process – med intensiva beräkningar och jämförelser mellan olika ersättningsmodeller, utifrån tänkta grundarvodesnivåer, upplagestorlekar och royaltyprocent – föreligger nu ett nytt – och av ST godkänt – Antologiavtal.

Avtalet är anpassat till tecknarnas villkor och tillgodoser kraven på rimlig ersättning vid nyproduktion. Det innebär en återgång till fasta och differentierade (och numera indexuppräknade) grundarvoden för det beställda bildarbetet. Royaltyavtalets ojämlika beräkning av sidandelar är borta, eftersom den inte stod i relation till tecknarnas reella insats. Samtidigt har vi godtagit förlagets krav på att tillämpa royaltyprincipen i ersättningen för följande upplagor. Den kommer nu att beräknas utifrån förlagets nettointäkt på försäljningen.

Vill du veta mer om det nya antologiavtalet?

På webben kan du som medlem logga in och läsa om innehållet. På våra rådgivningssidor finns också den nya grundarvodeslistan och royaltyvillkoren för följdersättningen. 

 

 

 

 

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.