Sepidar Hosseini, grafisk formgivare och illustratör. Foto: Pia Johansson Goldmann.

Ny representation i sektionen för grafisk design

Svenska Tecknares sektion för grafisk design/form, förkortad GF, har nya representanter. Sektionen består nu av Pontus Dahlström, Daniela Juvall, Sepidar Hosseini och Michaela Green. Här berättar GF:s nya medlemmar om vilka de är och vad de vill göra för arbete inom sektionen.

Sepidar Hosseini, grafisk formgivare och art director:

Sepidar Hosseini har uppdrag för exempelvis Albert Bonniers Förlag, Danscentrum och Stadsmuseet i Stockholm.

”Jag valde att vara med för att jag tycker Svenska Tecknare är en viktig samlande kraft för ett annars så fragmenterat fält. Som GF-representant kan jag vara med och påverka samtalet inom grafisk formgivning och lyfta både roliga och viktiga frågor som rör vår bransch. Jag tror att det är stärkande för oss som yrkesgrupp att skapa tillfällen för djupdykningar i allt från olika praktiker och rådande tendenser till våra arbetsvillkor. Trots att vi har ett väldigt synligt yrke är det väldigt få där ute som vet vad vi egentligen gör”, säger Sepidar Hosseini.

Sepidar Hosseini, grafisk formgivare och illustratör.
Foto: Pia Johansson Goldmann.

Pontus Dahlström, grafisk formgivare:

Tecknaren och formgivaren Pontus Dahlström jobbar med skivor och böcker varvat med reklam.

”Ett forum för grafisk formgivning som en tydlig del av de frågor Svenska Tecknare ägnar sig åt vore bra att få igång. Vi kommer från olika håll in i arbetsgruppen och ska med gemensamma krafter försöka skapa utrymme för både djupa och breda samtal om grafisk formgivning. Blanda lek och allvar, hoppas jag.” säger Pontus Dahlström.

Pontus Dahlström, grafisk formgivare och illustratör. Illustration: Egen.

Daniela Juvall, grafisk formgivare och art director:

Daniela Juvall formgav Svenska Tecknares årsberättelse för 2020 och har uppdrag för exempelvis ArkDes, Forum för levande historia och Svenska Filminstitutet.

”Jag tror att vi som yrkeskollektiv har mycket att vinna på att se varandra som kollegor snarare än konkurrenter, och som GF-representant vill jag bidra till att öka gemenskapen inom vårt yrkesområde. Jag tror att det är viktigt med ett forum där vi kan dela erfarenheter, idéer och tankar för att förbättra våra arbetsvillkor men också bredda synen på grafisk form”, säger Daniela Juvall.

aniela Juvall, grafisk formgivare och art director. Foto: Eget

Michaela Greenkoncept- och grafik formgivare:

Michaela Green från HolsterGreen Studio har uppdrag för exempelvis Moderna Museet Malmö, ArkDes, Midsona och Media Evolution.

”Jag hoppas att vi som representanter för GF, jag i Malmö, kan arbeta för ett tydligare sammanhang där grafiska formgivare kan skapa en gemensam platform för ett större utbyte, möjliga samarbeten men kanske framför allt för att främja gemensamma djupare diskussion och samtal som lyfter yrket, funktionen och vikten av grafisk design. Något som är så närvarande i allas vår vardag, men så få tänker på”, säger Michaela Green.

Michaela Green. Patrik Lundberg

Om Grafisk form/design sektionen:
Är Svenska Tecknares sektion för medlemmar som är verksamma inom grafisk form/design. Sektionen vill verka för en bättre yrkesmarknad för grafiska formgivare, sprida kunskap om och höja statusen för grafisk form. Kontakt: gf@svenskatecknare.se

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.