Josefine Engström, ordförande. Foto: Anneli Nygårds.

Därför föreslås ett namnbyte

Vår förening består av tecknare, illustratörer, grafiska formgivare, speldesigner och animatörer. Och varje yrkeskategori innehåller en mängd underkategorier. Det är mycket som är olika, men det mesta är lika. Vi arbetar med att förmedla budskap visuellt – med att skapa känslor och upplevelser, med att förtydliga, belysa och berätta. De flesta av oss jobbar på uppdrag, är frilansare och skyddas av upphovsrätten. Vi finns överallt – i det offentliga och i det privata rummet. Utan oss skulle livet inte bara bli svårt, utan också tråkigt.

På uppdrag av årsmötet utförde Svenska Tecknare en omvärldsanalys, det var en lång process med många inblandade. Analysen kom fram till mycket – men det mest anmärkningsvärda var att Svenska Tecknare är ett namn som många inte känner representerar dem, oavsett yrkeskategori.

Att byta namn är en stor grej, speciellt för en förening som funnits sedan 50-talet. Men frågan har diskuterats länge och är kanske nödvändig eftersom namnet endast inkluderar en av de yrkeskategorier som föreningen representerar – det skapar en obalans. Kritiker skulle säga att namnet är missvisande. Av egen erfarenhet vet jag i alla fall att det lätt leder till missförstånd och alltid kräver en förklaring om att vi är fler än svenska tecknare som ingår i föreningen.

Digitaliseringen är det mest omvälvande som har hänt våra yrken. Den påverkar inte bara hur vi jobbar utan också vad vi jobbar med – nya yrken tillkommer ständigt och vi i styrelsen vill att dessa grupper också ska känna sig välkomna. Givetvis räcker det inte endast med ett namnbyte för att uppnå det, vi behöver även bredda verksamheten, vilket styrelsen och kansliet är i full färd med.

Digitaliseringen påverkar också våra yrkesvillkor, vi ser hur upphovsrätten utarmas och därmed arvodena. Därför behöver Svenska Tecknare ta större medial plats och styrelsen anser att föreningen skulle gagnas av ett namn som inte missförstås av gemene man.

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen att föreningen byter namn, till ett som bättre reflekterar det mångfald av medlemmar som föreningen representerar. Vi tror att det skulle innebära att fler skulle förstå att detta är en förening för dem. Och vi behöver bli fler – fler som arbetar för höjda arvoden och för att försvara upphovsrätten. Fler som har utbyte av varandra och deltar i samtal. Fler som tillsammans värnar om våra yrkens status.

I processen framöver är det bra att ha med sig att det inte är viktigt om man personligen tycker om namnförslaget eller inte, utan det viktiga är huruvida namnförslaget reflekterar oss alla. Men om det blir ett nytt namn eller inte är helt och hållet upp till er medlemmar, det är erat beslut. Därför är hoppas vi verkligen att ni deltar i det extra insatta årsmöte som kommer att avgöra frågan.

Jag hoppas vi ses då,
Josefine Engström,
Ordförande

Missade du informationsmötet om omvärldsanalysen? Här kan du se det i efterhand. Och här kan du ta del av presentationen som visades.

För att få ett så bra underlag i det fortsatta arbetet med ett nytt namn är vi tacksamma om du svarar på en kort enkät om yrkestitlar och nytt namn. Svaren i enkäten kommer att tas med i processen att ta fram ett nytt namn som leds av Cecilia Lindgren, grafisk formgivare och medlem i Svenska Tecknare sedan 2013 och Henning Wijkmark, strategisk copywriter.

Här hittar du enkäten. Vi behöver ditt svar senast den 7 november.

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.