Sandra Nolgren, verksamhetsledare och Josefine Engström, ordförande. Foto: Anneli Nygårds.

Svenska Tecknare svarar på utredning om återstart av kulturen

Svenska Tecknare har tagit del av utredningen Från kris till kraft – Återstart för kulturen efter pandemin och lämnat in våra synpunkter på den.

– Svenska Tecknare välkomnar återstartsutredningens betänkande. Utredningen ger förslag på återstart här och nu men ger även förslag som möjliggör ett hållbart kulturliv framåt med förslag som kan stärka villkoren för visuella kreatörer, säger Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare och fortsätter:

– I vårt svar på utredningen betonar vi särskilt vikten av att de förslag som ges upphovsrättsområdet, kring utformandet av trygghetssystemen och stärkandet av kreativa näringar och bildens värde i skolan ska prioriteras i regeringens fortsatta arbete framåt. Allt för en rikare visuell kultur i Sverige med bättre villkor för utövarna.

Några av huvudpunkterna ur Svenska Tecknares remissvar till återstarts-utredningen är:

  • EU:s nya upphovsrättsdirektiv kan stärka kreatörers ekonomiska förutsättningar 

Svenska Tecknare instämmer i utredningens slutsats att implementeringen av DSM- direktivet är ett unikt tillfälle att stärka kulturkapares rättigheter. Direktivet kan bidra till att förbättra förutsättningarna för skäliga ersättningar och inkomster för visuella kreatörer om det implementeras enligt dess syfte: att stärka upphovspersoners svaga ställning på den digitala marknaden.

  • Stärk rådgivningen om upphovsrätt

Svenska Tecknare instämmer med utredningens förslag om att rådgivning kring upphovsrätt behöver stärkas. Svenska Tecknare föreslår ett anslag om 30 miljoner att söka för kulturskaparorganisationer till information och rådgivning om upphovsrätt.

  • Stärk trygghetssystemen

Svenska Tecknare delar utredningens slutsats att socialförsäkringar såsom sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen bör anpassas till frilansares särskilda villkor. Anpassningar både vad gäller regler kring a-kassa, vilandeförklaring av företag samt hur sjukpenningsgrundande inkomst beräknas.

  • Bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet

Att minska snedrekryteringen både bland deltagare och yrkesverksamma inom kulturen är en viktig målsättning för kulturpolitiken som Svenska Tecknare delar. Det bästa sättet att åstadkomma minskad snedrekryteringen och öka mångfalden är göra det möjligt att försörja sig som kulturskapare genom förbättrade sociala och ekonomiska villkor och att stärka bildområdet i skolan och Kulturskolan.

Svenska Tecknare ger också förslag på satsningar på centrumbildningarna och på Skapande skola. Vi ser också gärna att Nationalmuseum får ökad inköpsbudget till design- och form, i likhet med det som gavs till Moderna museet och Statens konstråd.

Hela vårt remissvar kan du läsa här.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.