Ordförande Josefine Engström. Foto: Anneli Nygårds.

Ett nytt namn?

Hur har processen med att ta fram ett nytt namnförslag till föreningen sett ut? Läs mer om arbetet bakom namnförslaget.

En starkare förening
På årsmötet 2020 beslutades det att Svenska Tecknare skulle göra en omvärldsanalys som stöd för föreningens framtida utveckling. Bland annat ställdes frågan hur man inom branschen uppfattar föreningen och medlemserbjudandet. Omvärldsanalysen blev klar under hösten 2021 och i den föreslogs det bland annat att föreningen byter namn till ett som bättre reflekterar alla Svenska Tecknares medlemsgrupper.

Svenska Tecknares medlemmar bjöds in till att ta del av resultatet från omvärldsanalysen på ett informationsmöte. Här kan du ta del av mötet i efterhand:

Styrelsen föreslår ett namnbyte
Utifrån omvärldsanalysens slutsatser fattar styrelsen beslut att gå vidare med förslaget att undersöka ett möjligt namnbyte för föreningen.

Ordförande Josefine Engström kommenterar beslutet om ett eventuellt namnbyte:

– Att byta namn är en stor grej, speciellt för en förening som funnits sedan 50-talet. Men frågan har diskuterats länge och är kanske nödvändig eftersom namnet endast inkluderar en av de yrkeskategorier som föreningen representerar – det skapar en obalans.

Yrkesverksamma bjuds in att tycka till
För att få ett så bra underlag i det fortsatta arbetet med ett nytt namn bad styrelsen medlemmar och icke-medlemmar att skicka in sina namnförslag och berätta om sina yrkestitlar i en enkät. Enkäten fanns tillgänglig att svara på under senhösten 2021. Till arbetet med ett att ta fram ett passande namn för föreningen anlitades sedan de externa konsulterna Cecilia Lindgren, grafisk formgivare och medlem i Svenska Tecknare sedan 2013 och Henning Wijkmark, strategisk copywriter.

Många positiva till ett namnbyte
Resultatet av enkätundersökningen gav att många yrkesverksamma inom Svenska Tecknares skrå ställde sig positiva till styrelsens förslag till namnbyte. Från de 147 personer som svarade på enkäten kom också över 100 nya namnförslag för föreningen in.

Bland de nya förslagen fanns ett tydligt mönster – många efterfrågade att namnet ska innehålla ord som reflekterar bredden inom fältet och nämner visuella och visuellt. Några återkommande exempel bland förslagen var Visuella kreatörer, Visuella kommunikatörer, Visuella förbundet, Sveriges visuella kreatörer, Visuell och så vidare.

Läs alla namnförslag och resultat från enkätundersökningen här: Resultat_enkatundersokningnamnbyte

Ordförande Josefine Engström kommenterade enkätresultatet:

– Det är tydligt att det ändå finns ett mönster i svaren och att det även går i linje med vad vi inom styrelsen har diskuterat i samband med att ett namnbyte först kom på tal.

Namnförslag tas fram
Sedan årsskiftet har de externa konsulterna arbetat med att ta fram flera olika namnförslag och diskuterat dem med styrelsen inom Svenska Tecknare. När ett antal namnförslag fanns klara bjöds alla medlemmar in att svara på en enkät och utvärdera de olika förslagen. Baserat på de inskickade förslagen och svaren i enkätundersökningen väljer nu styrelsen att lägga fram Förbundet Visuella kreatörer som nytt namn för föreningen.

–  Styrelsen är tacksam för det stora engagemang som namnfrågan väckt bland våra medlemmar. Tack vare alla kloka förslag och synpunkter under processen har vi nu ett namnförslag som är baserat på medlemmarnas tankar och åsikter i denna viktiga fråga, säger Josefine Engström, ordförande.

Presentationsmöte om namnförslaget 20 april
Den 20 april arrangerades ett möte där bakgrunden till namnförslaget presenterades. Då många som deltog på mötet uttryckte att de önskade mer tid att diskutera namnfrågan har styrelsen beslutat att pausa beslutet om eventuellt nytt namn och inte ta upp frågan på årsmötet 20 maj. Inom kort kommer föreningen arrangera ett antal möten/diskussioner som belyser namnfrågan ur olika perspektiv.

Blir vi Förbundet Visuella kreatörer?

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.