Josefine Engström tecknad av Stina Wirsén

”Frilans eller föräldraledig – måste man välja?”

Ordförandekrönika om trygghetssystemen för visuella kreatörer ur Nyhetsbrev till Svenska Tecknares medlemmar i juni 2023.

Snart stänger Svenska Tecknare för sommaren. Men innan dess ska vi hinna delta på Almedalsveckan i Visby, bland annat i panelsamtalet Frilans eller föräldraledig – måste man välja? som arrangeras av KLYS. Där kommer den utredning som syftar till att förbättra processerna för att fastställa sjuk- eller föräldrapenning, så kallad SGI, debatteras. I tisdags lämnades utredningen om denna del av trygghetssystemen över till regeringen.

Utredningen har haft ett speciellt fokus på kultursektorns många frilansare, egenföretagare och så kallade kombinatörer (där man växlar mellan egen verksamhet och anställning) Vi är generellt en grupp med oregelbundna och ofta låga inkomster.

Som de flesta av oss vet har det tidigare inte varit helt lätt att tillgodoräkna sig ens faktiska inkomst och få den sjuk- och föräldrapenning man har rätt till och, trots att man är med och med och bidrar till socialförsäkringssystemet. Det här vill utredarna ändra på.

Inför panelsamtalet har jag pratat med flera medlemmar och vanligt återkommande är att man helt enkelt inte mäktar med att ens söka sjukpenning, eftersom det är så komplicerat. I utredningen konstateras det att det faktiskt är precis så komplicerat och man trycker därför på att det måste bli enklare att fastställa SGI.

Svenska Tecknare ställer sig väldigt positiva till utredningen och dess förslag, exempelvis föreslås det att man ska kunna beräkna sin SGI på både framtida och historiska inkomster, på både egen verksamhet och på anställning och på statliga arbetsstipendier.

I höst är det upp till regeringen att göra verklighet av förslagen, som kan stärka hela den kulturella och kreativa sektorn i grunden. Vi kommer bevaka och påverka så att rätt beslut fattas, men fram till dess tar vi sommar, alldeles snart i alla fall.

/Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare

 

Om SGI och utredningen

Utredningen – Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst – har haft i uppdrag att se över reglerna för SGI, det inkomstunderlag som ligger till grund för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning.

Utredningens slutbetänkande går att läsa i sin helhet här.

I korthet föreslår utredningen

  • att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster med en ramtid om tolv månader för anställda,
  • att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster med en ramtid om tre år för egenföretagare (men ej för företagare som bedriver verksamhet via aktiebolag eftersom de betraktas som anställda), och
  • att SGI, om det är mer fördelaktigt, kan beslutas utifrån aktuella inkomster för både anställda och egenföretagare.

Svenska Tecknare har suttit med i den referensgrupp från KLYS till utredningen.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.