Dokument

Här hittar du våra dokument. Du måste vara inloggad som medlem för att komma åt dem.

Stadgar
Stadgar för koperingsfonden
Stadgar Föreningen Svenska Tecknare
Stadgar Rättshjälpsfonden
Knut V Pettersson
Årsredovisning Knut V Petterssons fond 2016
Knut V Pettersson
Knut V Petterssons fond arsredovisning 2014
Deklarationshandledning
Deklarationshandledning inkomståret 2017
Deklarationshandledning inkomståret 2018
Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar 1 - 2013
Årsmöteshandlingar 2 - 2013
Årsmötesprotokoll 2019
Dagordning årsmöte 2014
Dagordning arsmote 2015
Protokoll extra årsmöte 20201120
Servicebolaget arsredovisning 2015
Valberedningens forslag 2014
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2015
Årsberättelser
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberattelse 2011
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberattelse 2014
Årsredovisning 2015 + Knut V Petterssons fond
Årsredovisning Service AB 2015
Avtal – Svenska Tecknare och Appelberg Publishing
Bolagsordning (1999)
Föreningen Svenska Tecknare
Foreningen Svenska Tecknare arsredovisning 2014
Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag
Förhandlingsprotokoll Arla
Guidelines for copyright holders
Guidelines for image buyers
IR Ansökan Instruktion
Knut V Pettersson
Leveransvillkor – uppdragsgivare och kreatör
Moms inom kultorområdet
MU-avtalet med tariffer
Posten-Avtal
Redogörelse Babblarna
Revisionsberättelse FST Service AB 2013-12-31[1]
Revisionsberattelse FST Service AB 2014
Revisonsberättelse FST 2013
Revisonsberattelse FST 2014
Revisonsberättelse KVP 2013
Revisonsberattelse KVP 2014
Sa paverkar du besluten pa arsmotet
Sveriges Förläggarförening – Ramavtal
Tävlingsregler – råd till arrangörer