Dokument

Här hittar du våra dokument. Du måste vara inloggad som medlem för att komma åt dem.

Arbetsgrupper och styrelser, Svenska Tecknare
Årsmöteshandlingar 1 - 2013
Årsmöteshandlingar 2 - 2013
Årsredovisning 2015 + Knut V Petterssons fond
Årsredovisning Service AB 2015
Arvoden för framträdanden, konferenser, skolor
Avtal – Svenska Tecknare och Appelberg Publishing
Avtalsmall formgivning
Avtalsmall illustration
Avtalsmall, bokomslag
Bolagsordning (1999)
Checklista, bokomslag
Checklista, inlaga grafisk form
Dagordning årsmöte 2014
Dagordning arsmote 2015
Deklarationshandledning inkomståret 2013
Deklarationshandledning inkomståret 2014
Deklarationshandledning inkomståret 2015
Deklarationshandledning inkomståret 2016
Etiska regler – uppdragsgivare och kreatör
Exempel på avtal, formgivning av bok
Exempel på offert, inlaga
Föreningen Svenska Tecknare
Foreningen Svenska Tecknare arsredovisning 2014
Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag
Förhandlingsprotokoll Arla
Guidelines for copyright holders
Guidelines for image buyers
IR Ansökan Instruktion
Knut V Pettersson
Knut V Petterssons fond arsredovisning 2014
Leveransvillkor – uppdragsgivare och kreatör
Mall faktura
Mall på orderbekräftelse
Moms inom kultorområdet
MU-avtalet med tariffer
Offertmall
Offertmall lathund
Posten-Avtal
Resor i kulturell verksamhet
Revisionsberättelse FST Service AB 2013-12-31[1]
Revisionsberattelse FST Service AB 2014
Revisonsberättelse FST 2013
Revisonsberattelse FST 2014
Revisonsberättelse KVP 2013
Revisonsberattelse KVP 2014
Sa paverkar du besluten pa arsmotet
Servicebolaget arsredovisning 2015
Stadgar Föreningen Svenska Tecknare
Stadgar fotokopieringsfonden
Stadgeandring kopieringsfonden
Sveriges Förläggarförening – Förlagsavtal (avtalsmall)
Sveriges Förläggarförening – Ramavtal
Tävlingsregler – råd till arrangörer
Valberedningens forslag 2014
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberattelse 2011
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberattelse 2014
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2015