2015-02-15

Hålla ihop sidor då man gör pdf

0

Hej!
Vet att det finns ett sätt att göra pdf i InDesign … då man ”låser fast” att sid-uppslag(två sidor) håller ihop garanterat i pdf:en. Om man skall göra en nät-pdf och som olika användare tankar ner och öppnar. Man vill då att sid-uppslaget alltid håller ihop lika. Kan inte finna ”Keep Spread Together” som jag tror att det hette…. eller annat?? InDesign engelsk version. Tacksam för svar. Hälsn. Kerstin

3 Answers

0
Hej Kerstin,

Yes, det går absolut att göra. Skapa din PDF via "Export" > Välj "Adobe PDF (Print)" > Under preset väljer du "[Smallest File Size]" > Under menyn "General" klickar du sedan i "Spreads". Den står i ursprungsläget på "Pages".
0
Hej Massih och tack för snabbt svar! Nu har jag prövat och ser att de hänger ihop sidorna. Men det var inte så som jag minns att det skulle se ut som jag gjort tidigare. Tidigare var det en mittlinje(såg ut som två sidor) och att sidorna kom alltid(oberoende hur användaren öppnade i sitt Acrobat-reader) upp bredvid varandra(ibland kan det ju hända att de haltar så att t.ex sid 3-4 kommer upp vid varandra ..... är ju fel ....ej uppslagsvis ), men om man skrev ut fick man en sida åt gången. Hoppas att jag lyckats förklara vad jag menar. Då utförde jag inställning från "page-menyn" tror jag. Hälsningar Kerstin
0
Hej igen,

Angående att sid. 3 och 4 hamnar bredvid varandra, har inte det att göra med sidupplägget?

Jag har letat men kan inte hitta någon inställning som gör det som du är ute efter. Kanske kan någon av de andra i supporten hjälpa dig?