Kopieringsfonden – Hjälp

Hur ansöker man?

Ansökan sker helt digitalt på hemsidan. För att skapa en ansökan till Kopieringsfonden behöver du ett konto hos Svenska Tecknare. Som medlem i Svenska Tecknare, tävlande i Kolla! (år 2014 eller senare), eller om du sökt Kopieringsfondens stipendium (år 2014 eller senare), har du redan ett konto på Svenska Tecknares hemsida och behöver inte skapa ett nytt. Har du inget konto hos Svenska Tecknare, skapar du enkelt ett nytt när du påbörjar din ansökan. Det är viktigt att inte skapa fler än ett konto, tanken är att du ska kunna se alla dina aktiviteter hos oss samlat på ett och samma konto.

Har du inloggningsuppgifter sedan tidigare, loggar du in med dessa. Har du glömt ditt lösenord, gå upp högst upp på hemsidan i det svarta fältet så kan du enkelt få hjälp med det. Har du inga inloggningsuppgifter sedan tidigare skapar du ett konto först, loggar in och gör din ansökan. Systemet känner av om din e-postadress redan finns sedan tidigare.

När du är inloggad är det bara att sätta igång med ansökan. Du behöver ange personuppgifter, registrera en verkslista och lämna tre arbetsprover, innan du slutligen skickar in din stipendieansökan.

Har du sökt någon gång fr.o.m. 2014, då ansökan till Kopieringsfondens ansökan gjordes digital, ligger dina tidigare uppgifter sparade, så du behöver bara se över dina uppgifter och fylla på verkslistan med din senaste produktion. Observera dock att vissa delar av ansökan är justerade, vilket betyder att du kan behöva komplettera tidigare lämnade uppgifter, till exempel kategorisering av varje verk. Detta är i så fall rödmarkerat i ansökan.

Dina uppgifter du lämnar finns sedan kvar på hemsidan och du kan komma åt dem när som helst som inloggad. Det går bra att redigera i din ansökan under hela ansökningsperioden, tänk dock på att du i så fall måste skicka in din ansökan på nytt.

Verkslistan

Är det första gången du ansöker på webben ska du fylla i din verkslista, dvs. lista dina uppdrag från de senaste 10 åren som du vill inkludera i din ansökan. Ju mer relevant material du tar med desto bättre underlag har Svenska Tecknare att bedöma din ansökan. Dock är inte all typ av material lika relevant att söka med.

Vid fördelning av stipendier är en viktig bedömningsgrund i vilken utsträckning de sökandes verk sannolikt har kopierats inom undervisningsväsendet eller på arbetsplatser i Sverige. Därför är det till exempel inte relevant att inkludera verk, t.ex. en bok, som inte har getts ut än, eftersom den heller inte har kunnat kopierats. Det gäller även rena kopieringsunderlag, eftersom den kopieringen redan har ersatts. Produkter såsom vägskyltar, bordstabletter, förpackningar osv, har ingen eller liten möjlighet att kopieras, vilket gör detta material mindre relevant att söka med. Illustrationer i en fakta- och läromedelsbok eller en bild till en redaktionell text och liknande material är betydligt mer relevant att inkludera. I slutändan är det du själv som bedömer vad du vill ta med i din ansökan. Tänk också på att du kan söka med både analoga och digitala verk.

Till nästa gång du söker finns verkslistan sparad, så du behöver bara fylla på med din senaste produktion.

Arbetsprover

Lämna tre (3) digitala arbetsprover. Du kan ladda upp en bild för varje arbetsprov. Tänk på att arbetsproverna ska vara så representativa som möjligt för det material du söker med. Vi tar inte emot fysiska arbetsprover eller länkar, bedömningsunderlaget ska vara så konsekvent och rättvist som möjligt.

Ladda upp bilden i jpg eller png. Max filstorlek per bild är 10 MB och du kan endast ladda upp en bildfil/arbetsprov. Bredd och höjd över 600 pixlar för att ge rimlig upplösning. Om bilden är för stor eller liten kommer ett felmeddelande upp i ansökan.

Vanliga frågor

Om jag sökt digitalt tidigare, räcker det med att bara uppdatera min verkslista när jag söker i år?
Du behöver först och främst komplettera verkslistan med din senaste produktion. Se också över dina arbetsprover och kontaktuppgifter så att allt stämmer. Dessutom har ansökan sedan år 2014 uppdaterats något, vilket betyder att du också kan behöva komplettera din tidigare inlagda information. Till exempel behöver du sedan 2017 välja en kategori för varje verk du registrerar, liksom ange personnummer på din kontaktsida. Detta kommer att vara rödmarkerat i din ansökan. Så fort alla uppgifter är godkända kan du skicka in din ansökan.

Kan ni skicka min ansökan från tidigare år, så jag får se hur den såg ut?
Har du sökt någon gång from 2014 finns alla dina uppgifter (inkl. verkslista) sparade i webbformuläret, du behöver bara uppdatera med din senaste information. Tidigare års ansökningar (pappersansökningarna) finns inte kvar.

Kan jag bara ha med böcker?
Nej, du kan ta med allt du gjort, men materialet kan vara mer eller mindre relevant att ta med i ansökan. Du kan ta med tidningsillustrationer, broschyrer, kalendrar med mera – digitalt som analogt. Det är sedan upp till styrelsen för fonden att bedöma sannolikheten att det blivit kopierat inom undervisningsväsendet eller på arbetsplatser i Sverige.

Tidigare behövde jag ange ISBN-nummer, men det fältet är borta nu?
Ja, det blev bara förvirrande eftersom många då trodde att man inte kunde lista digitala verk. Man kan både söka med analogt och digitalt material.

Har Fotokopieringsfonden bytt namn till Kopieringsfonden?
Ja, på årsmötet 2015 klubbades det nya namnet igenom. Anledningen är att namnet var vilseledande eftersom det inte längre handlar om endast fotokopierat material utan både digital och analog kopiering.

Jag har fått meddelandet att jag inte kan tilldelas stipendiet i år eftersom jag fått det något av de senaste två åren. Kan man se någonstans när jag fick stipendium senast?
Här nedan kan du se de senaste årens stipendiater.
Kopieringsfondens stipendiater 2013
Kopieringsfondens stipendiater 2014
Kopieringsfondens stipendiater 2015
Kopieringsfondens stipendiater 2016
Kopieringsfondens stipendiater 2017
Kopieringsfondens stipendiater 2018
Kopieringsfondens stipendiater 2019

Hur gör jag med extraupplagor?
Ta med dem också. Har du till exempel en lärobok som trycktes 2009 och sen i ny upplaga 2013, skriv upp båda som enskilda verk.

Ska jag ta med allt jag gjort? Det är supermycket!
Utgångspunkten är att du kan ta med allt du gjort de senaste 10 åren, med betoning på de senaste åren. Dock är det bra att veta att styrelsen för Kopieringsfonden kommer att bedöma alla verk utifrån sannolikheten att de blivit kopierade inom undervisningen och på arbetsplatser. Så tänk så här: Vad i mitt material finns chans att det blivit kopierat i t.ex skolor och på universitet? Antagligen inte en bordstablett som du gjort, men kanske en redaktionell illustration eller en fakta- och läromedelsbok? Böcker som ges ut nästa år är inte heller relevant att inkludera eftersom de inte har kunnat kopierats. Det är du själv som avgör hur mycket och vad du vill ta med i din ansökan.
Och som sagt, i webbformuläret behöver du endast lägga in verket en gång, sedan sparas din verkslista till nästa år och du behöver bara fylla på det gångna årets produktion.

Jag har en massa saker i referensbiblioteket? Vad gör ni med dem?
Referensbiblioteket används inte längre och har avvecklats. Styrelsen för Kopieringsfonden tittar endast på de arbetsprover du bifogar digitalt.

När sker utbetalningen av stipendiepengarna?
Genomgången sker normalt i november och utbetalningen görs runt årsskiftet.

Hur går arbetet till i styrelsen för Kopieringsfonden?
I grova drag går det till så här:
De medlemmar som är förtroendevalda som styrelse för Kopieringsfonden samlas för två heldagar av intensivt arbete. De får ett underlag av Svenska Tecknare med riktlinjer för hur fördelningen ska göras. Sedan är det upp till styrelsen att göra en bedömning av ansökningarna utifrån dessa riktlinjer. Först sker en individuell genomgång av ansökningarna som mynnar ut i en första utgallring. Ofullständiga ansökningar rensas bort. Sedan sker en gemensam genomgång av ansökningarna med tillhörande diskussioner som mynnar ut i ytterligare utgallring. Styrelsen ska efter två dagar ha valt ut 80 stipendiater som presenteras för ordföranden för fonden – Svenska Tecknares förbundsdirektör – som godkänner att det hela gått rätt till och stämmer av resultatet.

Har du fler frågor?

Skriv till kopieringsfonden@svenskatecknare.se
eller ring till Svenska Tecknare: 08-556 029 10

It-frågor, det vill säga tekniska problem med ansökan på webben ska i första hand mejlas. Inkludera dina kontaktuppgifter (telefon). Generella frågor om vad som ska inkluderas i ansökan osv kan tas via mejl eller på utsatt telefontid.