Skicka arvodesfråga

I formuläret nedan fyller du i information om det uppdrag du vill ha hjälp av Svenska Tecknare med att prissätta. Arvodesrådgivaren inom det aktuella kreativa området använder  informationen som underlag för sin rådgivning till dig. Försök kortfattat precisera omständigheterna i förhandlingen så bra du kan: uppdragets omfattning, arbetstid som behöver läggas ned, kund och användningsrätt. Det förbättrar rådgivarens möjligheter att ge dig ett väl underbyggt svar. Var förberedd när rådgivaren kontaktar dig. Följdfrågor besvaras endast i mån av tid.