Illustration: Agnes Jacobsson.

15 avtalsprinciper för en hållbar avtalsmarknad

Som ett led i Svenska Tecknares arbete för att skapa en mer hållbar och rimlig avtalsmarknad inom bild- och formbranschen har vi tagit fram 15 avtalsprinciper som både uppdragsgivare och uppdragstagare kan dra nytta av.

Det är viktigt att ha ett avtal innan ett arbete påbörjas. Svenska Tecknare erfar att många av de avtal som sluts mellan bildskapare och beställare inte alltid är skriftliga och att uppdrag och upplåtelse inte är bestämt innan arbetet sätts igång. Det gör att många uppdrag präglas av osäkerhet på hur överenskommelsen ser ut. Att inte ha reglerat arbetet och upplåtelsen ökar risken för problem längs vägen för alla parter.

För att se principerna i sin helhet: 15 Avtalsprinciper

För att komma till avtalsmallar framtagna av Svenska Tecknare tryck här. (Endast för inloggade medlemmar).