Illustration: Agnes Jacobsson.

15 avtalsprinciper för en hållbar avtalsmarknad

 

Som ett led i Svenska Tecknares arbete för att skapa en mer hållbar och rimlig avtalsmarknad inom bild- och formbranschen har vi tagit fram 15 avtalsprinciper som både uppdragsgivare och uppdragstagare kan dra nytta av.

Våra principer är bra att utgå ifrån när ett avtal skapas: 15 Avtalsprinciper