Illustration: Lena Sjöberg

Arvodesrådgivning

Rådgivning – Arvode

När du vänder dig till Svenska Tecknare med arvodesfrågor har föreningen en arvodesrådgivare som kan hjälpa dig. Arvodesrådgivaren har löpande möten och avstämningar med Svenska Tecknare.

Svenska Tecknares ger tillsammans med Svenska Fotografers Förbund en gemensam arvodesrådgivning som sköts av illustratörsagenten Lisa Engström.

Foto: Märta Thisner

Lisa har grundat agenturen Form Nation och representerat fotografer och illustratörer sedan 2008.

Lisa svarar på pris- och marknadsfrågor på mail och telefon tisdag, onsdag och torsdag 09.00-12.00.
tel: 08 702 03 45 (knappval 2)
mail: arvodesradgivning@svenskatecknare.se

Läs vår kortintervju med Lisa här.

Arvodesrådgivningen tar juluppehåll den 23 december och återupptas 7 januari.

Jultider på kansliet

Helgerna närmar sig, likaså Svenska Tecknares juluppehåll.

Kansliet stänger den 23 december och öppnar åter den 7 januari.
Juridiska rådgivningen stänger 23 december och återupptas den 8 januari.
Arvodesrådgivningen tar juluppehåll den 23 december och återupptas 7 januari.

Avgiftsfritt medlemsskap 2021

Under 2021 är medlemskapet avgiftsfritt med anledning av pandemins ekonomiska konsekvenser. Läs mer om medlemskapet här – Bli medlem