Illustration: Lena Sjöberg

Arvodesrådgivning

Rådgivning – Arvode

Svenska Tecknares ger tillsammans med Svenska Fotografers Förbund en gemensam arvodesrådgivning som sköts av agenten Lisa Engström.

Foto: Märta Thisner

Lisa har grundat agenturen Form Nation och representerat fotografer och illustratörer sedan 2008.

Lisa svarar på pris- och marknadsfrågor på mejl och telefon tisdag, onsdag och torsdag 09.00-12.00.
tel: 08 702 03 45 (knappval 2)
mejl: arvodesradgivning@svenskatecknare.se

Läs en kortintervju med Lisa Engström här.

Just nu är det högt tryck på arvodesrådgivningen och svarstiderna kan vara lite längre. En normal handläggningstid är några dagar men nu kan det ta en vecka eller längre för att få svar på din fråga. Tänk på det när du ställer din fråga till Lisa och har dialog med din uppdragsgivare. 

Innan du hör av dig så kan du läsa ”Vanliga frågor till arvodesrådgivningen” för svar på några av de vanligaste frågorna till Lisa Engström.