Illustration: Lena Sjöberg

Arvodesrådgivning

Rådgivning – Arvode

Svenska Tecknares ger tillsammans med Svenska Fotografers Förbund en gemensam arvodesrådgivning som sköts av agenten Lisa Engström.

Foto: Märta Thisner

Lisa har grundat agenturen Form Nation och representerat fotografer och illustratörer sedan 2008.

Lisa svarar på pris- och marknadsfrågor på mejl och telefon tisdag, onsdag och torsdag 09.00-12.00.
tel: 08 702 03 45 (knappval 2)
mejl: arvodesradgivning@svenskatecknare.se

Läs en kortintervju med Lisa Engström här.

En normal handläggningstid för arvodesrådgivningen är några dagar eller längre för att få svar på din fråga. Tänk på det när du ställer din fråga till Lisa och har dialog med din uppdragsgivare.