Illustration: Lena Sjöberg

Arvodesrådgivning

Rådgivning – Arvode

När du vänder dig till Svenska Tecknare med arvodesfrågor har föreningen en arvodesrådgivare som kan hjälpa dig. Arvodesrådgivaren har löpande möten och avstämningar med Svenska Tecknare.

Från och med 1 september har Svenska Tecknares tillsammans med Svenska Fotografers Förbund en gemensam arvodesrådgivning som sköts av illustratörsagenten Lisa Engström.

Foto: Märta Thisner

Lisa har grundat agenturen Form Nation och representerat fotografer och illustratörer sedan 2008.

Lisa svarar på pris- och marknadsfrågor på mail och telefon tisdag, onsdag och torsdag 09.00-12.00.
tel: 08 702 03 45 (knappval 2)
mail: arvodesradgivning@svenskatecknare.se

Läs vår kortintervju med Lisa här.