Illustration: Erica Jacobson.

Arvode – offertmall

För att ge förutsättningar för en smidig uppdragsprocess har Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund gemensamt tagit fram en offertmall.

– I många fall är det inte ett långt avtal som behövs för att ett jobb ska dokumenteras. En offertmall med alla relevanta villkor är ofta det enda som krävs för att säkerställa vad ett jobb innebär och enkelt att skicka till kund direkt efter ett telefonsamtal, säger My Berggren, jurist på Svenska Tecknare.

Svenska Fotografers jurist Thomas Riesler fortsätter: – Många som ringer till rådgivningen tycker att det är krångligt att ta fram ett avtal och presentera för kund. Vi har tagit fram en enkel offertmall som gör det enklare att snabbt få ner alla villkor skriftligt.

Med offertmallen radas alla villkor för uppdraget ner i skriftlig form vilket är ett bra utgångsläge för en hållbar överenskommelse mellan bildskapare och uppdragsgivare.

Till offertmallen.

Som medlem i Svenska Tecknare har du i inloggat läge även tillgång till fler mallar som du kan ha som utgångspunkt när du får ett uppdrag såsom uppdragsavtal, mall för royaltyavtal, för orderbekräftelse och checklistor för olika uppdrag. Du hittar medlemsmallarna här.