Arvode – att tänka på

 

Illustration: Lena Sjöberg

Illustration: Lena Sjöberg

När det gäller vad du ska sätta för pris på ditt material finns det flera parametrar att ta hänsyn till. Det går inte att svara på vad en bild kostar om man inte vet hur den ska användas. Men grovt förenklat kan man säga att du ska ta betalt för din arbetstid samt för hur stor exponering materialet ska utsättas för. Oavsett om du jobbar med illustration eller med grafisk form är följande punkter bra att ha med i beräkningen:

  • Ta betalt för den tid du faktiskt lagt ner på jobbet. Glöm inte bort att räkna in mötestid och research.
  • Ta reda på i vilken utsträckning ditt material ska användas. Hur lång tid äger kunden rättigheterna? I vilka länder och på vilka marknader har kunden rätt till materialet? I vilka medieformer ska materialet exponeras?
  • Se till att göra upp om kostnader som kan påverka din ersättning som exempelvis inköp av foto eller licens för typsnitt.
  • Se till att göra upp om hur många skissomgångar som ingår i ditt pris. En bra tumregel kan vara att två skissomgångar ingår i summan och att skisser utöver detta faktureras separat per timme.
  • Om ditt material ska återanvändas, tillämpa 50-procentregeln om det nya nyttjandet är jämförbart med det första.
  • Låt alltid en varningsklocka ringa när kunden vill friköpa bilder.  Det är ofta oklart vad ett friköp innebär och i många fall är det ett fritt nyttjande inom en viss tid kunden behöver.
  • Tänk på att illustrationer till bokomslag alltid ska ersättas separat.