Bild: Lena Sjöberg

Barnbok – att tänka på

Det är mycket att tänka på när man som illustratör ska göra bild till barnböcker och samarbeta med skönlitterära bokförlag. Det handlar både om praktiskt utförande och om villkor.

Hur gör man en bok i samarbete med ett bokförlag? Vad förväntas illustratören bidra med, hur samarbetar man och med vem? Hur ser en boksekonomi ut? Vilka typer av avtal är vanliga? Är royalty alltid bäst?

Svenska Tecknare har sammanställt ett underlag som behandlar dessa frågor. Dokumenten ska ses som vägledande, ta kontakt med Svenska Tecknares rådgivning för mer information.

1. Lathund för kontakt med bokförlaget – vad ska man komma överens om, och vem ska man prata med?
Det är mycket man ska komma överens om med förlaget när man ska ge ut en bilderbok. En given del är själva ersättningen, men minst lika viktigt är vilka rättigheter som förlaget får och hur det praktiska arbetet går till. Här följer en detaljerad lista med saker att tänka på och vem på förlaget man ska ha kontakt med i respektive fråga.
 (uppdaterad 2019)
Läs: Lathund för kontakt med bokförlaget (uppdaterad 2019)

2. Bokens tillkomst, marknadsföring och redovisning – praktisk information
Här följer en genomgång av hur en bok kommer till i samarbete med förläggare och författare, bland annat hur den marknadsförs och hur ersättningen ser ut. En lathund för dig som inte gjort böcker tidigare, men också för andra som vill friska upp minnet.
Läs: Bokens tillkomst, marknadsföring och redovisning (uppdaterad 2019)

3. Olika förlagstyper – olika arbetssätt och avtal
Det finns olika förlagstyper som arbetar på olika sätt. Idag kan man dessutom även ge ut böcker på egen hand. Här följer en kort beskrivning av olika förlagstyper liksom av alternativ utgivning – hur skiljer sig de olika arbetssätten åt och hur ser villkor och ansvarsfördelningen ut?
Läs: Olika förlagstyper – olika arbetssätt och avtal (uppdaterad 2019)

4. Ekonomiska avtal för olika typer av böcker
Här följer korta beskrivningar av olika avtalstyper. Det vanligaste när det gäller helillustrerade bilderböcker är royaltyavtal, där royaltyn delas mellan författare och bildskapare. För böcker med mindre illustrationsgrad ser erbjudandena olika ut.
Läs: Ekonomiska avtal för olika typer av böcker (uppdaterad 2019).


5. Barnboksavtal – typexempel
Här hittar du exempel på olika nettoprisavtal, vinstdelningsavtal, engångsarvode och upplagerelaterat arvode, hur det avtalats om rättigheterna och vad resultatet skulle kunna bli efter ett antal år. Typexemplen är påhittade men innehåller tänkbara scenarier utifrån vetskap om föreliggande villkor i barnboksbranschen.
Läs: Räkneexempel för olika typer av avtal (ny 2019) 

6. Egen formgivning/originalmontage – arvodering
När man som illustratör också står för bokens formgivning har det ibland visat sig svårt att hävda betalt för det nedlagda arbetet. Arbetsfördelningen mellan illustratören/formgivaren och förlagets formgivare (eller redaktör) kan se mycket olika ut. Nedanstående information är ett försök att få fram de olika varianterna för att lättare kunna prissätta nedlagt arbete. Timarvode är i detta fall lämpligt.
Läs: Egen formgivning/originalmontage – arvodering (uppdaterad 2019)