Illustration: Marit Lissdaniels.

Arvode – framträdanden

Arvoden – framträdanden, konferenser och skolbesök

Här finns en länk till arvodesrekommendationer som är framtagna av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och centrumbildningarna. Rekommendationerna gäller arvoden vid framträdanden, konferenser och skolbesök.