Att tänka på – avtal

kellerman_avtalDet är viktigt att ha ett avtal innan du börjar jobba. Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt men det är helt klart lättare att visa vad som sagts om man har det skriftligt. Om du har en muntlig uppgörelse med en kund, se till att få den bekräftad via e-post. Tänk på att en offert är ett bindande avtal men att en faktura inte är det.

Här kommer några råd att hålla i minnet när du ska ta fram ett avtal.

  • Definiera parterna.
  • Beskriv uppdraget, vad är det som ska göras? Se till att få en tydlig brief!
  • Specificera hur länge och i vilka former kunden får rätt att använda ditt material. Rättighetsupplåtelsen är en viktig punkt.
  • Avtala om hur många skissomgångar som ingår i ditt pris. För skissomgångar utöver avtalade rekommenderas debitering per timme.
  • Se till att avtala om din rätt till betalning i det fall att uppdraget bryts.
  • Avtala om vem som äger original och manualer med mera.
  • Gör upp om hur länge avtalet ska gälla och hur länge kunden har rätt till ditt material.
  • Skriv in att det vid eventuell tvist är allmän domstol som ska lösa tvisten, ett skiljemannaförfarande är en mycket kostsam process.
  • Begär underskrifter från behörig avtalsslutande part.

15 avtalsprinciper för en hållbar avtalsmarknad

För att verka för mer tydlighet i avtal mellan beställare och kreatör har Svenska Tecknare tagit fram 15 punkter för en hållbarare avtalsmarknad som båda parter kan använda som en checklista när ett avtal ska slutas.

Ta gärna även hjälp av våra avtalsmallar som du finner här.

Illustration: Agnes Jakobsson.