Bild: Lena Sjöberg

Att tänka på – barnbok

Det är mycket att tänka på när man som illustratör ska göra bild till barnböcker och samarbeta med skönlitterära bokförlag. Det handlar både om praktiskt utförande och om villkor. Hur gör man en bok i samarbete med ett bokförlag? Vad förväntas illustratören bidra med, hur samarbetar man och med vem? Hur ser en bokekonomi ut? Vilka typer av avtal är vanliga? Är royalty alltid bäst?

BUG (Bildberättande för barn & ung) har i samarbete med Svenska Tecknare sammanställt ett underlag som behandlar dessa frågor. Dokumenten ska ses som vägledande, ta kontakt med Svenska Tecknares rådgivning om du behöver mer hjälp.

Läs även Anna Bengtssons (BUG) artikel ”Barnboksekonomi” där hon resonerar kring bildskaparens drivkrafter och möjligheter inom en bokmarknad i förändring.

Lathund för kontakt med bokförlaget

Det är mycket man ska komma överens om med förlaget när man ska göra en bilderbok eller ett bildarbete i annan typ av barnbok. En given del är själva ersättningen och rättigheterna, men minst lika viktigt är hur det praktiska arbetet går till. Här följer en lista med saker att tänka på och vem på förlaget man ska ha kontakt med i respektive fråga.

Lathund för kontakt med bokförlaget (PDF)

Bokens tillkomst, marknadsföring och redovisning

Här följer en genomgång av hur en bok kommer till i samarbete med förläggare och författare, hur den marknadsförs och hur ersättningen redovisas. Informationen är framför allt till för de som inte gjort böcker tidigare – men också för andra som vill friska upp minnet.

Bokens tillkomst, marknadsföring och redovisning (PDF)

Olika förlagstyper – olika arbetssätt och avtal

Vid sidan av de etablerade bokförlagen har nya förlagstyper vuxit fram. Idag kan man dessutom även ge ut böcker på egen hand. Här följer en kort beskrivning av vad de olika typerna av utgivning kan innebära – hur skiljer sig de olika arbetssätten åt och hur ser villkor och ansvarsfördelning ut?

Olika förlagstyper – olika arbetssätt och avtal (PDF)

Ekonomiska avtal för olika typer av böcker

Här följer korta beskrivningar av olika avtalstyper. Det vanligaste när det gäller helillustrerade bilderböcker är royaltyavtal, där royaltyn delas lika mellan författare och bildskapare. För böcker med mindre illustrationsgrad ser erbjudandena olika ut. Se Pdf ”Fördjupning ekonomiska villkor” för mer detaljerade beskrivningar.

Ekonomiska avtal för olika typer av böcker (PDF)

Fördjupning av ekonomiska villkor med skönlitterära bokförlag (kräver medlemsinloggning)

Här kan du ta del av information och resonemang kring ekonomiska villkor på förlagen, baserat på Svenska Tecknares och Sveriges Författarförbunds rekommendationer, samt arvodesrådgivares erfarenheter. Typexemplen är påhittade men innehåller fullt tänkbara scenarier utifrån vetskap om föreliggande villkor.

Det här innehållet är endast tillgängligt för medlemmar i Svenska Tecknare. Om du är medlem, logga in.

Egen formgivning originalmontage – arvodering

När man som illustratör också står för bokens formgivning har det ibland visat sig svårt att hävda betalt för det nedlagda arbetet. Arbetsfördelningen mellan illustratören/formgivaren och förlagets formgivare (eller redaktör) kan se mycket olika ut. Nedanstående information är ett försök att få fram de olika varianterna för att lättare kunna prissätta nedlagt arbete. Timarvode är i detta fall lämpligt.

Egen formgivning originalmontage – arvodering (PDF)